Norrbottnisk skärgård värd att skydda

Haparanda skärgårds nationalpark bör utvidgas. Odlingsmarken på Hindersön i Luleå skärgård bör bevaras.
Det anser Naturvårdsverket i en ny rapport. Rapporten heter "Kust och skärgårdsområden i Sverige, bevarandestrategi".

– Vi är oroliga över den exploatering som trots strandskyddet sker av våra kuster. Det beror på att dispensmöjligheterna tillämpas fel av kommunerna och att det brister i tillsynen. För att minska problemen föreslår vi att alla länsstyrelser i kustlänen gör en översyn av den geografiska avgränsningen av strandskyddet i en detaljerad skala, säger Lars-Erik Liljelund, chef för Naturvårdsverket.

Verket anser bl a att Haparanda skärgårds nationalpark bör utvidgas mot öster, mot finska gränsen.

Hindersön i Luleå skärgård är ett exempel på värdefull odlingsmark som bör bevaras.

– Nedläggningen av jordbruk är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i skärgården. Därför är det viktigt att de hävdade marker i skärgården som finns kvar bevaras och vårdas och att nedlagda odlingsmarker restaureras, säger Rune Frisén, utredare på Naturvårdsverket.

Andra miljöer värda att bevara är bl a urskogen på Smulterskär, den unika moränskärgården och ett antal hotade arter på Tisteröarna, samt tallnaturskogen på Lillfurön - alla i Luleå skärgård.

Värdefull barrskog värd att bevara finns också på Hindersön, Junkön och Sandön i Luleå skärgård, samt på Bondön, Germandön, Nord-Mörön och Vargön i Piteå skärgård.

För att driva skogsbruk i känsliga områden krävs hänsyn så att den biologiska mångfalden och friluftslivets intressen inte skadas, påpekar Naturvårdsverket. Särskilt viktigt är det bl a att slå vakt om skogar i olika stadier vid landhöjningen längs Bottenvikens stränder.

Publisert første gang: 27-10-00

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön