Världens enda bräckvattenskärgård

Skärgården längs Norrbottens kustland är så säregen och speciell att vi utan överdrift kan tillmäta denna del av Sverige det exklusiva epitetet - världens enda bräckvattenskärgård.

Det nordliga läget med ljusa sommarnätter och vintrar med isbelagda fjärdar gör området till en unik del av norra Europa.

Den inlandsis som täckte området till för ungefär 8000 år sedan har format dagens skärgårdslandskap. Rundslipade hällar, sanddyner, flyttblock och morän är i all sin tydlighet synliga spår efter naturens enorma omdanande krafter.

Landhöjningen - berggrunden reser sig efter isens oerhörda tyngd - är idag 9 millimeter per år eller en meter per 100 år.

Havsvattnet i Luleå skärgård har en mycket låg salthalt - det är bräckt, alltså varken sött eller salt. Vattnet i Atlanten är 10 gånger saltare.

Det bräckta vattnet och landhöjningen har i kombination skapat speciella förutsättningar för naturens utveckling i området. Landhöjningen har i stor utsträckning påverkat människors liv i kustlandet under lång tid och i vår nuvarande skärgård under mer än 1000 år. Enbart Luleå kommun ökar sin yta med 2,25 km² varje år på grund av landhöjningen.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön