VHF för fritidsbåtar
Certifikat, tillstånd och abonnemang

Det finns idag, förutom yrkessjöfarten, ca 18000 fritidsbåtar utrustade med VHF. VHF ger Dig ett liv på sjön! Alla som har VHF har möjlighet till kommunikation mellan olika fartyg, kontakt med sjöräddningen samt, om man har abonnemang hos Stockholm Radio, möjlighet att nå eller nås av vilken telefonabonnent som helst i världen via en kuststation.

Eftersom VHF, förutom den samtalsmöjlighet som systemet ger, även är ett internationellt nöd- och säkerhetssystem, finns det vissa regler som måste följas av alla som har, eller tänker skaffa, VHF.

Certifikat måste Du ha för att få använda en VHF
För att erhålla ett sk "begränsat telefonicertifikat" (typ D), måste Du avlägga ett skriftligt prov hos någon provförrättare som utsetts av NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning). Provet, som tar ca 30 minuter, omfattar frågor om bestämmelser, nöd-, il- och varningstrafik, bokstavering, trafikdisciplin, kommunikation mm. Certifikatet är internationellt och är inte tidsbegränsat.

Kostnaden för att avlägga ett prov för VHF certifikat är 200:- vilket inkluderar såväl provavgift som avgift för certifikatet.

Telia Mobitel har gett ut ett lättläst häfte "Till sjöss med VHF" som kan användas som lärobok vid självstudier. Häftet sänds till självkostnadspris, 50:- inkl moms, om Du kontaktar vår Kundtjänst Kustradio på tel 08-601 79 30. Här kan Du även få en förteckning över auktoriserade provförrättare.

Läs mer [här] om certifikat, läromedel och provförrattare.

Vidare har SXK (Svenska Kryssarklubben) gett ut en lärobok "VHF Radioskola".

Tillstånd måste Du ha för att inneha en VHF

Post- o Telestyrelsen heter den statliga myndigheten som har hand om tillståndsgivning och tillståndsregister för bl a VHF.
I tillståndet anges båtens anropsignal, ev sel-call/MMSI (DSC-nummer) samt den stationsansvariges namn.

Ansökan sker på särskild blankett.

Läs mer [här]

Adress:
Post & Telestyrelsen Telefon: 08-678 55 00
Box 5398
10249 STOCKHOLM

Avgifter: Årlig tillståndsavgift 130:-

OBS! Certifikatet och tillståndet bör alltid finnas med ombord för att på anmodan kunna visas upp för myndighet vid ev. kontroll.

Abonnemang måste Du ha för att få tillgång till kustradions alla tjänster

Abonnemang tecknar man med Stockholm Radio, som drivs av Telia Mobile AB, ett bolag inom Teliakoncernen.

För att kunna utnyttja Din VHF till fullo och få tillgång till Stockholm Radio's och utländska kuststationers alla tjänster måste Du ha ett abonnemang. 

Ansökan om abonnemang ordnar Du enkelt genom att kontakta Kundtjänst Kustradio som också svarar på övriga frågor som rör VHF.

Adress: Telia Mobitel AB
Kundtjänst Kustradio
131 86 NACKA STRAND
Telefon : 08-601 79 30
FAX : 08-601 79 49

Avgifter: Ansökningsavgift: ingen

Abonnemang/år 300:- varav ingår 150:- fria samtal via Stockholm Radio !

Varför abonnemang hos Kustradion?

På Stockholm Radio finns kompetent flerspråkig personal som är experter på telekommunikation. Här finns också tekniska resurser i form av obegränsad tillgång till såväl internationella telefon- och telexnätet som databaser och Internet-access

Personal finns tillgänglig året runt, dygnet runt och står till tjänst med service i form av utsändningar av navigationsvarningar, väderleksrapporter, uppkoppling av samtal, fri nummerupplysning samt allmän information.

VHF-en är en radio med telefonmöjlighet, oumbärlig de gånger mobiltelefonnätet är överbelastat, eller av någon annan anledning inte kan nås. Med. abonnemang får Du och Dina anhöriga möjlighet att nå, eller nås, av vilken telefonabonnent som helst i världen via en kustradiostation.

På Stockholm Radio existerar inga automatiska telefonsvarare, här får Du alltid kontakt med en människa när Du anropar eller ringer!

Våra abonnenter får hjälp med att försöka få tag på bogserhjälp eller jourservice när så krävs.

Internationella avräkningskoden SW01 ligger i abonnemanget, vilket innebär att Du kan ringa även över utländska kustradiostationer.

Våra abonnenter får varje år vår kundtidning "VHF-Kanalen" vilken utgör en samlad information om sjöräddning, utsändningstider, kartor över VHF-radionätet i Sverige och övriga Norden, nyheter, ev. förändringar, värdefulla tips, etc.

Som abonnent kan Du vid alla tider på dygnet kontakta Stockholm Radio via VHF (eller telefon) och begära upplysning om exempelvis väderprognoser, broöppningstider, vattenstånd, telefonnummer till färjor, rederier, lotsplatser.

Testa Din VHF! Du kan när som helst under dygnets 24 timmar ropa upp och testa Din station, och/eller efterhöra om Du har någon trafik.

Allt detta är tillgängligt för Dig som abonnent och kostar inte mer än 300 kr per år, i detta ingår samtal via Stockholm Radio för 150 kr.

Om Du av någon anledning inte har tecknat abonnemang, men vill göra det under säsongen, så kan vi snabbt ordna detta.

Kom ihåg, vi på Stockholm Radio finns här för Din skull!

Du når Stockholm Radio på följande telefonnummer: 08-601 79 00

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön