Regler om radiosändare för maritimt bruk

Tillståndsmyndighet
För att använda radiosändare på fartyg i maritima frekvensband krävs tillstånd. I Sverige är det Post-och telestyrelsen (PTS) som utfärdar dessa tillstånd. VHF och EPIRB (nödsändare) är exempel påradiosändare som kräver tillstånd.

Tillstånd för radiosändare ombord på fartyg
Tillståndet är personligt och ska omfatta alla tillståndspliktiga radiosändare som finns ombord på ett fartyg.

MMSI (Maritime Mobile Service Identities)
MMSI är ett 9-ställigt unikt nummer som PTS tilldelar fartyg med behov. MMSI-numret kan användas i ett digitalt selektivanropssystem som kallas DSC (Digital Selective Calling). Numret kan också användas till EPIRB.

Operatörscertifikat
För att söka och få ett tillstånd för radiosändare behövs inte något operatörscertifikat.
För att använda vissa typer av radiosändare ombord på fartyg, bl.a. VHF, krävs ett giltigt certifikat enligt SFS 1982:892 och SFS 1994:1455.

Ändring av tillstånd
Ändringar som berör radiotillstånd ska anmälas till PTS.
Ändring av adress och fartygsnamn kan anmälas till PTS telefon 08-678 56 80. Övriga ändringar eller återkallelse (uppsägning) av tillståndet ska anmälas skriftligen med post till PTS, Box 5398, 102 49 STOCKHOLM, eller med telefax 08-678 55 06.

Årlig tillståndsavgift
Radiotillstånd för fritidsbåtar kostar f.n. 130 kr per år. Radiotillstånd för yrkesfartyg kostar f.n. 250 kr per år.

Ägarbyte
Om ett fartyg med tillståndspliktiga radiosändare överlåts till någon som inte har tillstånd, måste den nya ägaren ansöka om tillstånd. Om den tidigare ägaren inte vill ha sitt tillstånd kvar krävs en skriftlig begäran om återkallelse (enligt ovan).

Abonnemang för trafik över kystradionät
Tillståndet omfattar inte något abonnemang för trafik över kustradionät. Abonnemang tecknas direkt med respektive avräkningsorgan.

Telia (SW01) lämnar upplysningar om abonnemang genom Stockholm Radio telefon 08-601 79 30. Utöver Telia (SW01) finns andra, av PTS godkända, avräkningsorgan. Ytterligare information lämnas av PTS på telefon 08-678 56 80.

Samarbete med sjöräddningscentraler
PTS samarbetar med sjöräddningscentralerna och överför dagligen information gällande samtliga fartygsradiotillstånd. Det är viktigt att PTS har korrekta uppgifter gällande ägare, anropssignal, fartygsnamn, nödradiosändare, kommunikationsmöjligheter etc.

Nödradiosändare - EPIRB (Emergency Position Indication Radio Beacon)
Om nödradiosändare - EPIRB finns ombord på fartyget ska radiotillstånd sökas även för denna.

EPIRB ska dessutom anmälas skriftligen till MRCC Göteborg telefax 031-64 80 10 eller med post till SJÖFARTSVERKET, MRCC, Box 5158, 426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA. Beställning av anmälningsformulär och förfrågningar kan göras till MRCC telefon 031-69 90 60.

2001-03-18

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön