Vårtecken från Sjöfartsverket

Just nu pågår vårutprickningen runt vår svenska kust – dvs utmed de cirka 270 landmil som kusten omfattar. Vårutprickningen är en årlig procedur där Sjöfartsverket ser över, justerar och ibland byter ut de prickar som märker ut våra farleder. Fortfarande finns is i Mälaren och issituationen är tämligen besvärlig i Bottenviken – detta trots en jämförelsevis mild vinter. Totalt har Sjöfartsverket ungefär 3.700 prickar utsatta.

Inomskärs använder verket prickar av plast, utomskärs är prickarna gjorda av trä. Två fartyg, Baltica och Scandica, arbetar nu med de prickar som står utomskärs. Det är cirka 500 stycken. Baltica började med sin del av uppdraget den 14 mars och utgick då från Landsort. Hon är nu klar med sträckan Landsort – Sandhamn och går sedan vidare söder ut fram till gränsen mot Blekinge. Sedan vänder hon mot norr. Beroende på isläget beräknas uppdraget vara slutfört till midsommar. 

– Man måste vänta till all is är borta innan man arbetar med prickningen, säger Ulf Dyberg, chef för farledsservice på Sjöfartsverket. Isblock kan annars skada eller rubba prickarna efter vårarbetet. 

Scandica gick ut för vårutprickningen den 21 mars – dagen efter vårdagjämningen. Hon har cirka två veckors arbete kvar och har just nu avverkat Blekingekusten fram till Falsterbo kanal. Nu fortsätter hon norrut upp till norska kusten. 

Prickarna ses över och lagas. Alla träprickar måste bytas ut efter vinterns framfart, medan plastprickarna klarar sig bättre. Varje pricks position kontrolleras noga! Inomskärs arbetar varje trafikområde inom Sjöfartsverket från mindre båtar med vårutprickningen. Samtidigt som vårutprickningen görs ser Sjöfartsverket över alla lysbojar, totalt cirka 400 stycken. 

2001-03-29

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön