GPS

Nedan beskrivs saker som kan vara bra att känna till, om det är så att Du går i anskaffningsplaner och dessa berör GPS eller, som den ursprungligen heter ”Global Positioning System”

Vad är en GPS bra för?

GPS ger Dig mycket exakta positionsanvisningar, 24-timmar per dygn, i alla väder, hela året runt, och i hela världen. För många båtförare är möjligheten att känna sin position tillräcklig, men den verkliga fördelen med GPS är förmågan att leda Dig med hjälp av en artificiell motorväg eller kompass, till en bestämd position. Efter att Du har lagt in en position (waypoint) kan Din GPS tala om för Dig riktning, avstånd och tid till målet Du har med nuvarande fart. Den kan även tala om för Dig hur långt ifrån ”ideallinjen” som Du befinner Dig. Dessutom får Du möjligheten att läsa av Din kurs och Din fart med mycket hög precision eftersom uppdateringar sker med 1 sec. intervall.

Hur fungerar den?

GPS mottagare tar emot en signal från satelliter, och genom att känna till satellitens bana kan GPS:en beräkna Din position med ca. 6 meters noggrannhet 95% av tiden och Din höjd med ca. 10 m noggrannhet. I själva verket har det visat sig att GPS:en ofta beräknar positionen inom 3-5 m. Man bör tänka på att sjökortet ofta har en skala som ger ca. 3 kabellängder per cm på kortet. Detta innebär att en mätt sträcka på kortet på 1 mm motsvarar en sträcka i verkligheten på (0,3 x 185m) ca. 55 m! Mer om noggrannhet lite senare. Till skillnad från Decca / Loran som ofta pro­ducerar data med låg noggrannhet under vissa betingelser, har GPS nästan alltid samma höga noggrannhet.

Val av antenn

Nästan alla moderna mottagare har 12-kanalers mottagning. Även de billigaste GPS:erna är mycket snabba att beräkna data efter uppstart. De har mycket goda prestanda även i områden som har naturliga hinder som t.ex. berg och skog. Däremot är det alltid en fördel att se till att antennen har god "runt-om-sikt" även om det går att få goda data även inifrån ruffen på en båt. På en seglare klarar man sig ofta med en fast antenn (på apparaten) då GPS:en ju ofta sitter uppe i sittbrunnen under navigering. Man har då fördelen av att slippa dra kablar och ha en lös antenn som segel och tampar kan fastna i.

Skärm (display)

Nästa alla GPS:er har numera grafisk LCD (flytande kristaller) display. Även om numeriska värden forfarande kan användas är grafiken verkligen ett plus. Skärmarna kan vara i flerfärg eller Sv./Vit. Vissa modeller har även inbyggd kartplotter. Den stora frågan är ofta om man skall välja fast eller handburen GPS. Personligen föredrar jag en fast display då dessa är mycket större och därigenom lättare att läsa från rorsmansplatsen. Jag har dessutom en alternativ plats för GPS:en nere vid sjökortsbordet. På detta sätt kan jag sitta inne i lugn och ro och lägga in mina waypoints inför morgondagens seglingar. Det är sant att LCD skärmar ibland är svårlästa i starkt solsken, men jag har personligen inte uppfattat detta som ett stort problem.

Olika systems noggrannhet

Före Maj år 2000 sände Amerikanarna en s.k. S/A signal. Denna förorsakade GPS:en att glida upp till 150 m. i position. S/A signalen upphörde vid denna tid och noggrannheten ökade till 3-15 m. Denna noggrannhet är långt mycket bättre än Sjöfartsverket kan lova i själva sjökortet.

DGPS betyder differentiell GPS och innebär att ett visst antal hjälpsändare är uppbyggda och dessa sänder på långvåg. (marina varianten) Du behöver alltså en långvågsmottagare för att kunna korrigera S/A signalen. För marint bruk är detta system överspelat idag.

Ett nytt system som kallas WAAS finns nu på marknaden. Detta system innebär att korrek­tionssignalen som ovan beskrives sänds från sateliten, varför ingen extrautrustning behövs. Nog­grannheten ligger på mindre än 3 m.

Väderbeständighet

Både fasta och handburna GPS:er har mycket goda värden för motståndskraft mot vatten och stötar. Man skall givetvis inte lita enbart på GPS:en då el-fel eller annat kan inverka på precision och tillgänglighet.

Utväxling av data

Nästa alla moderna GPS:er kan dela på information med autopilots, radar och plotters. Titta efter att Din apparat har NMEA 0183 utgång.

Waypoint och ruttlagringskapacitet

De flesta GPS:er har en lagringskapacitet på minst 500 waypoints, 10-20 rutter med 10-30 waypoints i varje. Du kan även vända på rutterna så i praktiken får Du dubbla lagringskapacite­ten.

Alarm

GPS:en har möjlighet att varna Dig för en hel del olika faror eller avvikelser. Du kan t.ex. lägga in vissa riskområden och sätta en varningscirkel runt dessa. Du får då en varning om Du seglar in i dessa varningsområden. Du kan sätta larm för avvikelser från idealkurs, larm för närmande av brytpunkt, ankarlarm o.s.v.

Specialfunktioner

Följande specialfunktioner har de flesta GPS och dom är i många situationer mycket användbara när man väl vant sig vid dem. Kurs till nästa märke. Denna funktion är speciellt viktig vid stark ström eller avdrift. Den räknar ut den kurs Du bör styra med hänsyn till alla inverkande faktorer. Styr eller sväng. Denna funktion anger hur många grader och åt vilket håll Du skall svänga för att nå målet. Den är också mycket användbar om Du vill veta om Du når upp till ett märke på kryss. Du kan även använda denna funktion om Du vill ha en frilinje till ett hinder. VMG (verklig fart till nästa märke) Denna funktion är givetvis mycket användbar vid kappsegling men även vid havssegling då Du inte har några landmärken. Funktionen ger Dig tips om bästa bog och optimal skärning. Även motorbåtar kan ha användning av denna funktion om Du får strömsättning eller stark avdrift vid sidosjö. Förutom dessa funktioner har Du i de flesta fall även tillgång till satellittid, solens upp och nedgång, distans och kurs till fritt valda märken samt olika specialfunktioner för avläsning och inställning av navigatorn.

Sammantaget måste man nog säga att för de pengarna som en GPS kostar, så är detta en av de bästa investeringar Du kan göra och den kommer att öka nöjet i navigeringen och, om det kärvar till sig, spara Dig många gråa hår.

Mycket nöje på sjön

Claes Törnsten 2001

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön