Elkraft med vindturbiner

Vi är många som är oroliga för den meningslösa, förfulande och störande utbyggnad av vindsnurror som pågår och planeras i våra skärgårdar, i Kalmarsund och på Gotland. Våra skärgårdar är unika i världen och är nära nog de viktigaste turistmålen vi har i Sverige.

Även om vindkraftverken själva vore lönsamma skulle det vara nationalekonomiskt förkastligt att förlägga dem på nämnda områden Men vindkraftverken är inte ekonomiskt lönsamma, utan de är en produkt av politisk kohandel och skattepengar.

Hur ser då vindkraftens ekonomi ut?

All vindkraft som hittills byggts i Norden har subventionerats. Subventionerna sker på helt skilda sätt i olika länder - i Danmark, som har tusentals landbaserade vindturbiner erhåller vindkraftägarna ett fast pris per kWh på 0,60 Dkr. Denna subvention skall emellertid sänkas till 0,43 Dkr. om ett år (f.n. uppgår alltså subventionen av elenergi från vind till ca 55 öre/ kWh).

Subventioneringen i Sverige är mera komplex. Vindkraftägarna får dels energibidrag på 27 öre/kWh dels investeringsbidrag på 15 % samt till sist, de slipper betala nätkostnaderna. Totalt uppgår dessa subventioner till ca 45 öre/kWh. Vid ett normalt marknadspris av 20 öre/kWh får alltså vindkraftägarna ca 60 öre/kWh, det vill säga tre gånger så mycket som konsumentpriset för kärnkraft och vattenkraft.

Lyckligtvis har vi hittills en blygsam utbyggnad av vindkraft på ca 0,5 TWh/år av vår totala elförbrukning på ca 150 TWh men den kostar skattebetalarna ca 220 Mkr/år. Låt oss stå emot politikernas fördomsfulla, förhastade energibeslut. Låt oss avveckla vindkraften och istället göra något tekniskt-ekonomiskt meningsfullt med subventionspengarna.

Claes Törnsten

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön