Jacobstads Wapen på besök i Norrbotten

11-12 juli 2002 seglar hon i Luleå, 13-14 juli är Piteå avgångshamn. Hon anländer till Luleå södra hamn onsdagen den 10 juli.

Två seglatser per dag med start:

Luleå 10 - 12 juli

  • Torsdag den 11 juli första avgång kl.10.00
  • Torsdag den 11 juli avgång kl. 15.00
  • Fredag den 12 juli avgång kl.10.00

Fredag den 12 juli kl. 16.00 avgång för segling Luleå - Piteå (kvällssegling ca. 6-7 tim). Alla avgångar från södra hamn.

Piteå 13 - 14 juli

  • Lördag 13 juli första avgång kl.10.00
  • Lördag 13 juli avgång kl.15.00
  • Söndag 14 juli avgång kl.10.00
  • Söndag 14 juli avgång kl.15.00

3 - 4 timmars seglatser inklusive mat, kaffe, musik, knopslöjd och andra sinnliga upplevelser.

Pris: vuxen 350 kr.
Pris: barn 100 kr

Bokning och information:

  • Tur & Kultur
    Tomas Lindbäck tfn 070-257 22 40

 

Nu är det dags för ett tjärdoftande havsäventyr!

Den 11-14 juli får allmänheten möjlighet att segla med galeasen Jacobstads Wapen. Det är tredje året som turen görs. Initiativtagare Thomas Lindbäck ser besöket främst som ett sätt att sprida kunskap om träfartyg och förhoppningsvis i förlängningen etablera en egen skuta här i Norrbotten.

- Har man i Finland klarat av att bygga och finansiera flera segelfartyg så borde man i Luleå och Piteå, som kallar sig sjöstäder också ha ett, säger Thomas Lindbäck som är en av initiativtagarna till seglatsen och kontaktperson för Sveriges Segelfartygsförening, sektion norr. Intresset för en egen segelskuta är stort här i Norrbotten, på flera håll byggs det på mindre allmogebåtar. Det som saknas i våra sjöstäder där det tidigare byggts stora skutor, är en egen båt som visar den långa tradition av båtbygge som finns här.

Från början av -80 talet till 1987 undersökte Jakobstadsborna möjligheterna att bygga ett historiskt fartyg som på något sätt knytte an till stadens kulturhistoria. Replikan av Jacobstad Wapen byggdes utifrån de äldsta bevarade skeppsritningar som finns i Finland. Hon är med stor sannolikhet ritad av den berömde Fredrik Henrik Chapman.

Den 2 juli 1988 skedde så kölsträckningen och bygget var igång. 1000 kubikmeter trävirke, 12000 skeppspikar, mer än 2000 bultar, 3000 liter tjära, 500 liter linolja, 600-700 kilo beck och 7500 meter tågvirke och tiotusentals arbetstimmar senare kunde hon 1994 gå ut på jungfruresan.

Seglationsfriheten för kuststäderna som 1765 möjliggjorde en friare handel och att behovet av större skutor ökade, var ett av skälen till att ursprungliga Jacobstads Wapen byggdes.

Mellan åren 1721 och 1809 såldes mer än 250 fartyg till Stockholm från Jakobstad. Till detta kommer alla andra skutor som såldes till Köpenhamn, Amsterdam och andra städer.

En av orsakerna till uppsvinget var den omfattande exporten av tjära. Svårigheten att få last på tillbakavägen gjorde att det var mer lockande att sälja fartygen efter utresan och sedan satsa på nybyggen.

År 1767 lät Jakobstadsköpmännen Olof Mellberg, Niclas Malm och Johan Sneckendal bygga sig en galeas och anmälde Petter Tellin som kapten på jungfruresan.

Hon var det första fartyg från Jakobstad som seglade till utrikes ort efter stapeltvångets upphörande 1765.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön