Tall Ships Race till Luleå?

På kort tid har vår ljusa skärgård fått besök av magnifika segelfartyg. Både gamla och nybyggda replikor har förgyllt hamnarna i Luleå och Piteå.
Nästa sommar kanske ännu fler segelfartyg väljer att segla från när och fjärran till skärgården i norr med sommarnätter utan mörker?

Och om 10 år är det dags att hälsa världens största segelfartygsarrangemang Tall Ships Race välkommen?

Om så blir fallet beror uteslutande på vår egen förmåga att kunna samarbeta tålmodigt över alla gränser.

Träningen inför kommande arrangemang har redan inletts. Segelfartygsföreningens eldsjälar med Rune Sundmark i fören samarbetar med utvecklingsprojektet Network Bothnia och lokala entreprenörer Tomas Lindbäck och Britt-Louise Nyman-Backman m.fl)som vill utveckla regionens upplevelseindustri.

Nästan 100 år gamla "Constantia" och nybygget "Jacobstads Wapen" blir träningsobjekt för att utveckla kompetens, organisation, teknik och mycket annat som krävs för att utveckla en upplevelseprodukt av hög kvalitet och service.

Arrangemang kring dessa fartyg lär följas av andra tillställningar som bidrar till att skapa förutsättningar för att utveckla besöksnäringen. Inom segelfartygsföreningen, Network Bothnia och entreprenörer saknas inte kreativitet, ambition och vilja.

Om Stockholm, Malmö, Karlskrona och Göteborg kan så borde väl också Luleå och regionen kunna arrangera ett framgångsrikt och väl genomfört Tall Ships Race med de imponerande råseglarna från en svunnen epok?

Händelser marknadsför bäst

Så länge jag kan påminna mig har debatten om regionens marknadsföring pågått i varierad styrka och intensitet.

Åtskilliga miljoner har under årens lopp satsats på trycksaker och annonser för att regionen ska bli uppmärksammat av omvärlden.

Visst behövs det broschyrer och annat reklammaterial, men tyngdpunkten i marknadsföringen bör istället vara att skapa händelser.

Om profileringen görs med en kreativ tanke och idé kan produkt och marknadsföring bli samma sak.

Som till exempel världens största och enda arkitektritade snöhög som är byggd i världens viktigaste livsmedel, nämligen rent och drickbart vatten på Torneälvens strand i samlingsplatsen och kulturbyn Jukkasjärvi.

Det finns ännu fler goda och inspirerande exempel i en region som vimlar av internationellt kända varumärken: Lappland, åtta årstider, Polcirkeln, norrsken, midnattssol, Jokkmokk, Pite Dansar och Ler, Pajala, rent vatten, Kiruna, bastu, världens bästa skafferi, Lapporten, Abisko och många, många fler kända företeelser och även personer (Carl von Linné, Celcius, Laestadius) i norr. Och inte heller att glömma bort alla idag levande personer med världsrykte inom olika branscher och verksamheter. Flera av dem kan betraktas som levande varumärken.

Fler kommunikativa mötesplatser

Det är ingen lätt uppgift att i korthet beskriva Norrbotten och det mer välkända samt lockande namnet Lappland. Kommunikation i vid mening kan vara ett bra ord som sammanfattar denna vidsträckta regions långa historia fram till nutid.
Kommunikation är sjöfart, tåg, buss, bil, flyg, rensläde, sparkstötting, rymdraketer, IT och viktigast av allt; det personliga mötet mellan människor.

Intressanta och överraskande möten i festivaler, symposier, konferenser, kurser, utbildningar och i arrangemang av skilda slag behöver vi mer av. Fler mötesplatser helt enkelt. På samma sätt som sjöfart bidrog till en utveckling av regionen kan olika former av mötesplatser få samma betydelse.

Och för oss i regionen är mötesplatser inget nytt. Gammelstads unika kyrkby och andra kyrkbyar i länet är tidiga exempel på betydelsefulla mötesplatser för utbyte av information, handel, tro och kunskap.

Kommunicera det unika

Eftersom regionen är unik måste som en följd av detta konstaterande tyngdpunkten i marknadsföringen koncentreras på att kommunicera det unika. Den kommunikationen kan inte ske med hjälp av endast broschyrer eller utställningsmontrar i köpcentra i landet.

Bland allt som är möjligt att göra koncentrerar jag mig i denna artikel på sommar och sjöfart. Jag ber att få återkomma med fler synpunkter, tankar och idéer om vad som är möjligt att göra för att utveckla produkter som också är marknadsföring.

Det finns flera skäl och motiv för att utveckla arrangemang som handlar om fartyg och sjöfartshistoria:

-Utan sjöfart hade det inte varit möjligt att exploatera regionens skogar och gruvor m.m. Ett fartygsarrangemang som påminner om historia, kultur och tradition är därför både naturligt samt självklart. Utan fartyg hade malmfältens och skogarnas produkter hopat sig i våra hamnar.

-Regionens ljusa skärgård med vita nätter saknar motsvarighet i världen och kan därför bli ett intressant mål för segelfartygens ägare och besättningar samt samarbetspartners.

-I världen finns ett stort intresse för fartyg och havet. Sjöfart bygger broar mellan människor, kulturer och länder.

-Regionen och i synnerhet den ljusa skärgården är i stort behov av ett arrangemang med rejäl dragkraft för att hävda sig i det mediala bruset.

Det finns även fler goda skäl och motiv för näringsliv, samhälle och organisationer att börja samarbeta systematiskt, metodiskt och med ett stort mått av idé och kreativitet samt tålamod. Fler måste helt enkelt förstå nödvändigheten av ett gränsöverskridande samarbete.

Träningen har börjat

Jag hoppas och tror att den inledande träningen med "Constantia" och "Jacobstads Wapen" blir inledningen för en successiv utveckling med fler och större fartyg som besökare i våra hamnar samt skärgård.

Sjömanskap handlar i allt väsentligt om att kunna samarbeta och att vara överens om kompassriktningen. Det är också grundtanken och metoden för utvecklingsprojektet Network Bothnia som samlar 15 medlemsföretag i olika branscher (industri, design, IT, juridik, projektledning, upplevelser m.m). Medlemmarna delar med sig av kompetens, erfarenhet och kontakter.

Network Bothnia tar tillvara de gästande segelfartygens besök för att skapa bl.a ett forum för att etablera och sprida kontakter samt kunskap bland medlemsföretagen och deras kunder samt intressenter. Samtidigt vill projektet medverka till att göra regionen uppmärksammat med hjälp av ett arrangemang med ett segelfartyg i centrum.

Det skulle inte alls förvåna mig om denna inledande träning blir startskottet för en utvecklingsprocess som så småningom resulterar i att fantastiska Tall Ships Race seglar till den ljusa skärgården. Jag hoppas i alla fall att så blir fallet.

Kan Stockholm och Karlskrona med flera orter arrangera detta arrangemang så kan väl vi i Luleå?

För den som vill ha ytterligare information om Tall Ships Race och Network Bothnia rekommenderar jag dessa webbplatser på det elektroniska havet internet:

Med vänlig hälsning

Pär Granlund

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön