Lokala livsmedel seglas till Luleå

Kretsloppsföreningen Maskringen, utvecklar sedan 1997 ett "stadsjordbruk" i Gäddvik utanför Luleå och arrangerar nu tillsammans med allmogebåtsföreningen och Gäddviks Byalag en grönsakssegling.

Fredag den 16:e augusti skördas alla slags grönsaker och lastas i allmogebåtar. På Lördag den 17:e augusti seglar båtarna med grönsaker, blommor, ägg och honung, från Gäddvik till Norra Hamn.

Start vid Fiskemuseet kl 10, Kappsegling från Gäddviks Udde Ankomst till flytbryggan ca kl 12. Försäljning till musik. Arrangör är Allmogebåtsföreningen, Gäddviks byalag och Kretsloppsföreningen Maskringen.

Kretsloppsföreningen Maskringen är en ideell förening för en ekologiskt hållbar utveckling. I Gäddvik, 4 km väster om Luleå centrum, driver föreningen ett jordbruk på mark som legat i lägervall sedan 1960-talet. Hundratusentals hektar av sådan marginell mark finns i Sverige. Denna näringsfattiga mark odlas upp och kultiveras utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Kompost, löv, bröd till djur och urin ingår i ett näringskretslopp från stad till land. Jorden blir på detta sätt allt bördigare och ger livsmedel med en bråkdel av den energi som dagens livsmedelskedja använder, från jord till bord. För detta krävs nygamla kunskaper. Det kräver mycket manuellt arbete men också effektiva nya systemlösningar.

F n drivs med Luleå Kommun ett projekt "Bärkraft med invandrare". Invandrarna har starkt bidragit till en positiv utveckling av ett experimentalfält för hållbara system, där olika biologiska, tekniska och sociala lösningar provas.

Föreningen:

 • har trettio medlemmar, varav hälften medverkar i odling och djurskötsel
 • odlar de flesta slag av grönsaker, bär och potatis på sammanlagt 3 500 kvm
 • har 18 tackor som ger lamm, öppet landskap samt trivsel, ull, garn och fällar
 • har ett mobilt hönshus. Tjugoåtta hönor flyttas till mask, larver och beten
 • säljer överskott för att dra in pengar till att utveckla verksamheten
 • utvecklar flyttbara hus,lada på medar, hönshus på hjul, skyddstak intill lador
 • skapar kretslopp från staden för restprodukter till djur och odlingar
 • sköter ca 15 hektar mark längs Lule älv: åker, vall, natur- och skogsbetesmark
 • tar emot arbetande gäster under kortare tid och ordnar norrbottniska ekoturer
 • driver ett ekologiskt-socialt försöksfält och är norrbottens enda kärngård

Bakom allt detta finns ett allvar. [Dette dokument] (word dok) undertecknas inför "The World Summit on Sustainable Development" i Johannesburg. Punkt 1 i denna aktionsplan handlar om utveckling av förnyelsebar energi, punkt 4 om utveckling av lokal ekonomier i balans med ekosystemet och punkt 5 om utveckling av ett hållbart jordbruk med minimal miljöpåverkan och minskade trasporter. Vår aktion på lördag handlar om detta.

Toppmötet startar den 26:e augusti. Förra mötet var 1992 i Rio.

Några länkar till Johannesburg-mötet:

Uttalanden av Kofi Annan m fl inför mötet finns
t ex under:

 • www.johannesburgsummit.org
 • www.ud.se/johannesburg
 • www.sfn.se/johannesburg

Kofi Annan talar om genomförande av Agenda 21 och om att rehabilitera vår planet. Stora insatser krävs vad gäller: vatten, energi, hälsa, jordbruk, biodiversitet och bevarande av ekosystem. WEHAB. Överkonsumtionen i I-länderna måste ersättas av en hållbar livsstil.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön