Nya regler för avfallet

Den 1 oktober 2002 träder en mycket diskuterad förordning, SJÖFS 2001:13, utfärdad av Sjöfartsverket, i kraft.
I korthet går den ut på att alla fritidsbåthamnar skall organisera avfallshanteringen från de båtar som besöker hamnen på ett särskilt sätt. Rullande treårsplaner skall sättas upp, likartad information skall finnas tillgänglig och fritidsbåtägaren skall kunna lämna från sig det sorterade avfallet på ett miljömässigt säkert sätt.

För en del hamnar kan det handla om att anordna särskilda toatömningsstationer där fritidsbåtar med fast toaanläggning och därtill hörande tank skall kunna tömma avfallet till land. Tömningen skall ske – som det heter – över däck. Den senare åtgärden träder dock inte i kraft förrän år 2005.

Sjöfartsverket skulle ha haft en färdig handbok i hela avfallsfrågan färdig före ikraftträdandet av den nya förordningen. Denna har emellertid blivit försenad och finns därför i skrivande stund endast som en preliminär version på Sjöfartsverkets hemsida: www.sjofartsverket.se

Man klickar där på rubriken Fritid på sjön och sedan vidare under rubriken Miljö.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön