Nu gäller det att ha flyt
Flytväst - en självklarhet

Fler än vartannat hushåll i Sverige har egna eller tillgång till flytvästar. Trots detta beror många drunkningsolyckor på att flytväst inte har använts eller att den använts på ett felaktigt sätt. Det finns säkert de som inte tycker sig ha råd att skaffa en flytväst. Men de vet troligen inte att det går att låna en från någon av de fler än 300 flytvästdepåer som finns i Sverige.

Under 2001 omkom 37 personer i samband med småbåtsolyckor. Det var fyra fler än under 2000. Det stora antalet 2001 berodde troligen på att den soliga och varma sommaren inbjöd till många båt- och fisketurer.

Flytvästar kan inte bara användas i båtar. Vid fiske från stränder och klippor är västen en bra trygghet. Små barn som vistas i och vid vatten kan med fördel använda flytväst som en extra säkerhet, givetvis i kombination med ständig tillsyn.

Varje flytväst är tillverkad för att möta bestämda krav under vissa givna förutsätt-ningar. Ändrade förutsättningar eller förhållanden innebär att de krav som ställts upp, bara kommer att kunna mötas delvis eller i värsta fall inte alls. Det är därför viktigt att förstå hur och under vilka förutsättningar en flytväst fungerar bäst.

Alla flytvästar som säljs i affärer skall uppfylla den gemensamma EU-normen och vara CE-märkta. Det finns två grupper av flytvästar.

Räddningsväst ska kunna vända användaren till ett stabilt ryggläge inom 10 sekunder och därefter hålla hennes näsa och mun över vattenytan.

Räddningsvästar delas in i tre klasser:

  • Bärighet 275 N.
    Uppblåsbara västar för professionellt bruk under seglingsförhållanden i öppen sjö. Skall klara full seglarutrustning, även med tunga tillbehör.
  • Bärighet 150 N.
    En väst med stor bärighet för seglare i hårda för-hållanden med full seglarutrustning. Uppbåsbara eller med fasta flytelement.
  • Bärighet upp till 100 N.
    Den vanligaste räddningsvästen i svenska vatten. Finns i olika viktklasser från 3 kg och uppåt. Fast flytmaterial. Fungerar utmärkt i de flesta situationer.

De uppblåsbara räddningsvästarna har under senare år blivit mycket populära. Det är viktigt att komma ihåg att dessa västar kräver årlig genomgång av kunnig personal för att kunna fungera på ett tillfredställande sätt.

Flytplagg

Flytplagg finns i en rad olika utföranden, seglar-, fiske-, kanotvästar är några. Flytplagget är endast en flythjälp och kan inte vända användaren till ryggläge utan strävar efter att hålla henne i vertikalt läge. Flytplagg finns för person som väger från 10 kg och upp till över 90 kg.

Prova med kläder

-Såväl räddningsväst som flytplagg måste provas och då under de förhållanden som den är tänkt att användas. Detta gäller både vuxna och barn. Västen skall vara bekväm och sitta bra med de kläder som man kan tänkas ha på sig, berättar Svenska Livräddningssällskapets generalsekre-terare, Torsten Nitér.

Räddningsvästen skall också kunna vända användaren rätt och hålla henne flytande även med genomblöt klädsel. Bara genom att först ha provat västen kan man känna sig säker på att den fungerar på rätt sätt.

På barn är det speciellt viktigt att testa västen. Riktigt små barn ska prova västen med kläder och torr eller genomblöt blöja - flytförhållandena är mycket olika.

Det är också viktigt att prova med regnkläder och stövlar. Täta plagg som inte vattenfylls har stor flytkraft och det kan innebära att den som faller i vattnet kan komma upp med fötterna först.

Prova flytvästen gör barn och vuxna lämpligen tillsammans. Det är viktigt att få känna hur det är att ramla i, ligga stilla och se att västen ger den hjälp som är avsedd under lugna och kontrollerade former. Det ger trygghet för alla. När olyckan är framme får det inte vara den första gång som man kommer i kontakt med vattnet tillsammans med räddningsvästen.

Passar utmärkt till män över 50

Den typiska båtolyckan sker när en man över 50 år ger sig ut för att fiska. Båtturen sker i en liten sjö i lugnt väder. Mannen använder inte flytväst och är ensam när han faller överbord. Om mannen använt flytväst skulle hans överlevnadschanser ha ökat avsevärt. Under de senaste tio åren har i snitt 35 personer per år omkommit vid denna typ av båtolyckor.

Många turister är ovana vid våra svenska väder- och vattenförhållanden. Kunskap om behovet av flytväst och våra kalla vatten saknas ofta vilket leder till onödiga drunkningstillbud.

Livförsäkring att låna gratis

De som tycker att flytvästen är en kostsam investering för ett enstaka tillfälle kan få låna en.
Svenska Livräddningssällskapet har medverkat till att det i Sverige finns fler än 300 flytvästdepåer över hela landet där det går att låna räddningsvästar gratis eller till en mycket låg kostnad.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön