Septiktanken är båtförarens miljögärning

Människan producerar avfall varje dag. Också ombord på båten. Tiderna har förändrats mycket sedan medeltiden. Då hade slotten och borgarna den bästa toaletttekniken, nämligen inomhus wc.

Den bestod av ett hål i golvet, genom vilket slottsfolket släppte ned allt sitt avfall, ofta direkt i vattnet. Ännu för några årtionden sedan var samma ”medeltida” metod i allmänt bruk i båtar och fartyg. Lyckligtvis lever vi nu i andra tider.

Det ligger i varje båtförares intresse att hans toalettavfall inte hamnar i vattnet och smutsar ner det. Det är varken oöverkomligt svårt eller dyrt att bygga om båtdasset så att det kan sugtömmas, dvs. att installera ett septik-tanksystem.
Och då man en gång har lärt sig att använda sugtömnings-pumpen är det lika enkelt som att tanka! Varför skulle vi inte ta hand om avfallet i båten, då vi gör det i land?

Vi hittade en mycket bra och informativ broschyr på finska Sjöfartsverkets hemsida som ger information om hur septiktanken ombord fungerar och hur den installeras och töms, och dessutom annan viktig miljöinformation för båtanvändare.

Nya bestämmelser om toalettavfall från båtar i Finland

Enligt de nya bestämmelserna som trädde i kraft den 1 juli 2000 får toalett-avloppsvatten inte släppas ut i vattnet från nya båtar, dvs. sådana som byggts den 1 januari 2000 eller senare. Förbudet gäller såväl insjöar och vattendrag som havsområdet, och dessutom de övriga Östersjöländernas territorialvattenområden (=12 sjömil från närmaste laud). Från och med den 1 januari 2005 gäller förbudet mot utsläpp av toalettavloppsvatten också
äldre båtar, dvs. sådana som byggts före den 1 januari 2000. Bestämmelserna grundar sig på ändringar i Helsingforskonventionen, och i Finland ingår de i fartygsavfallslagen och -förordningen.

I Sverige finns ännu inget krav på tömning av septiktankar från fritidsbåtar och därför finns det få tömmningsstationer. I Luleå området finns så vitt vi vet ingen service eller mottagningsställe för tömmning av septiktankar i några hamnar.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön