Kylfaktor

Visst blåser det i Luleå. Dessutom ökar kylan när vinden ligger på. Om det blåser 7 meter/sekund vid minus 10 grader ökar vindhastigheten den redan iskalla luften upp till 25 minusgrader. Brr.
Klä dig efter vindstyrkan och temperaturen.

m./
sek
Upplevd temperatur
0 +10 +5 0 -5 -10
2 +8 +2 -2 -7 -12
7 +3 -4 -11 -17 -25
11 0 -8 -16 -23 -31
16 -4 -12 -19 -28 -36

 

Det är kallt i vattnet...

Hypotermi är medicinskt en nedkylningsprocess av kroppstemperaturen till under 35 grader. Efterhand som kroppstemperaturen sjunker fungerar våra organ allt sämre och långsammare. För att drabbas av nedkylning behöver du inte ha gått ner dig i en isvak och hamnat i nollgradigt vatten. Även en längre tids vistelse i normalt svenskt sommarvatten kan åstakomma hypotermi.

Kroppens försvar

Vi behöver en konstant och hög temperatur i kroppen för att må bra och fungera tillfredställande. Vi anpassar oss till förändringar i klimatet på två olika sätt.

Beteendestyrda, medvetna åtgärder. Mer kläder, undviker kyla, vind, kallt vatten osv.

Fysiologiska, automatiska reaktioner i kroppen.

Om medvetna åtgärder inte räcker för att motverka en avkylning av kroppen startar en rad reaktioner som begränsar nedkylningen och skyddar kroppens viktigaste organ. Dessa reaktioner sker helt automatiskt och påverkar efter behov kroppens blodcirkulation och värmeproduktion. De syftar till att begränsa värmeförlust och bevara normal kroppstemperatur i kroppens oumbärliga organ – hjärna, ryggmärg, hjärta, lungor, lever och njurar.

Kallt vatten

Vatten kyler omkring 25 gånger och is nära 100 gånger snabbare än luft. I kallt vatten förlorar kroppen därför snabbt stora mängder värme. Den första kontakten med kallt vatten gör att ditt omdöme sviktar och din förmåga att klara dig försämras. Nästa steg är kroppens stegvisa nedkylning. Hur fort din kropp kyls ner bestäms av vattnets temperatur, din kroppsstorlek, mängden underhudsfett, din kondition, vilken klädsel du har på dig och hur du beter dig i vattnet.

Fysikaliska och fysiologiska fakta

Konstant kroppstemperatur kring 37 grader är nödvändig för att kroppens olika funktioner skall arbeta optimalt. En lägre kroppstemperatur innebär att allting går långsammare och ineffektivare. Medvetslöshet inträffar vid en central kroppstemperatur av under 30 grader. värmepannan i kroppen är ämnesomsättningen i de olika cellerna. Förbränningen behöver syrgastillförsel och näring via andning och blodcirkulation för att fungera. Blodcirkulationen hjälper till att fördela värmen i kroppen ungefär som vattenburen värme i ett hus. Blodet kyler också av kroppen genom att öka blodcirkulationen i den bilkylare som huden mot-svarar. Genom att minska blod-cirkulationen

i huden minskas värmeförlusterna. Samtidigt minskar cirkulationen till händer och fötter vilket kan leda till sämre funktion och upplevas som obehagligt.

Vid vistelse i minusgrader förlorar en naken person mer än 50 procent av sin värme via huvudet. Därför är det mycket viktigt att skydda huvudet mot nedkylning med exempelvis en mössa och att se till att huvudet hålls ovanför vattnet.

Det kalla vattnets olika faser

Om du hamnar i kallt vatten kan man dela upp din kropps reaktion i två huvuddelar.

När du får kallt vatten mot kroppen är den första reaktionen ett oförnuftigt, panikartat beteende som i sig kan vara en fara. Chocken att hamna i det kalla vattnet innebär också en belastning på ditt hjärta som kan innebära allvarliga konsekvenser för dig.

När det kalla vattnet tränger in mot kroppen aktiveras det centrala nervsystemet. Aktiveringen driver upp andningen och du börjar andas snabbt och okontrollerat. Aktiviteten i centrala nervsystemet förstärker din rädsla som ger dig panikkänslor. Du börjar handla irrationellt och får minnesluckor. Köldchocken kan till och med få dig att börja skratta omotiverat.

Inandningsordern från hjärnan till muskulaturen i bröstkorgen är så stark att den kan leda till att om du har ansiktet under vattnet kan andas in ofrivilligt vilket i värsta fall leder till drunkning innan ansiktet kommer över ytan igen. Vatten i lungorna kan också leda till kramp.

När du överventilerar på ett okontrollerat sätt försvinner stora mängder kolsyra i blodet. Detta leder då till att blodkärlen i hjärnan drar sig samman. Blir sammandragningen kraftig kan den leda till att syrebrist uppstår i hjärnan vilket i sin tur gör att du börjar handla oförnuftigt.

Alkohol är farligt eftersom det verkar kärlutvidgande. Se alltid till att den skadade kommer under läkarvård så snart som möjligt.

Den andra fasen

Den andra fasen är nedkylningsfasen. Avkylningen leder till att dina blodkärl i huden drar sig samman. Detta minskar kroppens värmeförlust men du får ett ökat blodtryck. Det ökade blodtrycket kan för personer med stela kranskärl i hjärtat utlösa en hjärtinfarkt.

Om du är påklädd, normala vinterkläder inklusive mössa och vantar, och kan ligga stilla och flyta i det kalla vattnet värms vattnet närmast kroppen upp till 20 grader inom en minut och köldchockens påverkan på kroppen sjunker påtagligt. Simning och vattentrampning ökar blodflödet från kroppens inre till de yttre musklerna. Det bryter då ner kroppens yttre köldskydd och ökar hastigheten på nedkylningen med 35-50 procent. Ligger du stilla i vaken/vattnet så klarar du utan vidare att ligga där i 20-30 minuter utan att du blir medvetslös. För att kunna ligga stilla krävs då givetvis någon typ av flythjälp, ryggsäck eller flytväst.

Avkylningshastigheten är beroende av hur snabbt vattnet cirkulerar inne i kläderna. Den strypning av blod och syretillförseln till hjärnan som först inträffar när du hamnar i kallt vatten är betydligt farligare än själva avkylningen. Detta för att den omedelbart påverkar tankeförmågan och ditt sätt att agera. Avkylningen påverkar bara långsamt rörelseförmågan medan omdömet i första hand inte påverkas.

Hur länge kan du klara dig i kallt vatten? Som nämnts tidigare beror det på en rad olika faktorer. Det är därför svårt att bestämt säga hur länge en människa kan klara sig i exempelvis en isvak. Självklart spelar också din kondition stor roll för hur länge du orkar hålla dig ovanför vattenytan.

Hantera nedkylda varsamt

Faran är dock inte över för att någon som hamnat i kallt vatten har räddats upp på land. Risken för kollaps är stor om inte man tar hand om den räddade med största var- och vaksamhet.

Det finns några ledtrådar för att kunna se hur nedkyld en person är. Svarar personen på tilltal och har frosskakningar är troligen kroppstemperaturen över 34 grader. Om personens frosskakningar har upphört och hon är apatisk, slö och inte klarar normal aktivitet är temperaturen mellan 32 och 34 grader. Under 32 grader blir musklerna styva och personen börjar gradvis förlora medvetandet. Totalt medvetslös blir man när kroppen har kylts ner till mellan 26 och 30 grader. Det är då också svårt att känna någon puls och andning hos personen. Det är dock viktigt att alltid behandla personen som om de lever även om alla tecken tyder på motsatsen.

Behandla en nedkyld person mycket försiktigt. Försök inte få henne att utföra fysisk aktivitet utan att hon själv vill det. Uppsök lä och försök hålla den skadade eller sjuke varm genom att ta på henne torra kläder och ge kroppskontakt. Medvetslösa som andas läggs i stabilt sidoläge men se till att isolera med filtar eller kläder mot marken. Man skall aldrig ge vätsketillförsel via munnen till svårt sjuka eller allvarligt skadade personer.

Hur förbereder jag mig

Rätt utrustning, kunskap och sällskap är naturliga följeslagare på vatten och is. Att snabbt få på sig varma kläder är viktigt. Att öva i isvak kan vara värdefullt. Det ger erfarenhet av hur kallt vatten påverkar kroppen. Men sådana övningar måste alltid ske under kontrollerade former och innebär alltid påfrestningar på hjärtat. Personer med hjärtbesvär, högt blodtryck eller äldre än 50 år skall alltid rådfråga läkare innan de övar i kallt vatten.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön