Kommer du i håg isobelisken på Gråsjälören?

Gråsjälören arrenderades 1996 men allerede i 1995 föddes idén om en isobelisk på Gråsjälören. Bengt Erlandsson, som kom med idén, fick i uppdrag att leda ”projekt obelisk”. De flesta företag som tillfrågades var positiva till sponsring av projektet.

December 1995 var kall och klar med stark kyla och lite snö. Detta underlättade arbetet med den första obelisken.
På grund av att det ej fanns ström på ön lades en provisorisk strömkabel över isen från Granudden. Masten monterades med vattenslangar av ett fruset men glatt Liongäng.

Den 18 december 1995 restes masten med hjälp av F21:s helikopter. Därefter jobbade vattenpumparna dag och natt. Isobelisken växte i tävlan med Lyckseles istorn.
Den 24 februari 1996 invigdes den 34,5 m höga och 1.200 ton tunga isobelisken.

Gråsjälören och isobelisken besöktes första året av drygt 80.000 besökare. Gråsjälören kompletterades under sommaren 1996 med brygga och landgång. Detta gjorde att ön besöktes av många Luleåbor på dagsutflykt med småbåtar. Tyvärr saknades ett landfundament på ön, varför träbryggan och landgången skadades under den första höststormen.

Luleå kommun installerade ström på ön under hösten 1996. Luleå Lions Club erhöll ett arrendeavtal på 10 år. Ett pumphus byggdes och isobelisken flyttades till öns högsta punkt. Vid kontrollmätning 1997-04-08 mätte obelisken 54,130 meter, vilket är rekord.

HM Konung Carl XVI Gustaf imponerades av isobelisken och uttryckte sin beundran för Lions arbete vid sitt besök i Luleå den 9 april 1997.

Arbetet med att utveckla Gråsjälören har fortsatt oförtrutet. Nya toaletter, vedbod, grillplats och sopmajor har byggts på ön.
Förutom arbetet med obeliskbygget har andra aktiviteter ägt rum på ön till fromma för Luleåborna.

 

Korvförsäljning på Gråsjälören under mars månad

Gråsjälören, den lilla ö som ligger i stadsfjärden bara ett "stenkast" från Luleå stadskärna arrenderades 1996 av Luleå Lions Club. De senaste två åren har Lions ordnat grillplatser, vedförråd, toaletter, sophantering med mera under sommaren och vintern.

Närmast på tur står en brygga för att öka tillgängligheten under sommaren. Fler spännande idéer är under utredning som vi återkommer till. I år som i fjol kan lulebor som besöker ön på helgen å köpa varmkorv med bröd, kaffe och festis. Ett mycket populärt inslag i en vinterlig skärgård.

1 mars transporteras klubbens korvvagn ut till Gråskälören och varje lördag och söndag i hela mars månad mellan 11.00 - 16.00 kan man få köpt varmkorv med bröd, kaffe och festis samtidig som man stöder en god sak. I år har man haft problemen med att anlägga en isväg ut till Gråsjälären. I fjol hade Luleå Lions Club i samarbetet med Granec och kommunen en bilväg ut till ön som blev flitig använt. En jämn ström av bilar gick varje helg ut till Gråsjälören.

Mycket överflatevatten och dårlig is denna vintern, gör  gör att man har valt att anordna en gångväg i stället. Det har tyvärr inte gått att ploga för bil i år berättar Vice president Karl-Olof Öhrn från Luleå Lions Club till Båtliv Luleå. Vi har valt att anordna en gångväg istället som går från Granec i Södra Hamn.

Lionklubbarna samlar in pengar genom denne typ av  aktiviteter men också genom exempelvis marknader, lotterier och festivaler.
Pengarna som samlas in går i huvudsak till att stödja Lions Cancerforskningsfond vid Universitetssjukhuset i Umeå men också till lokala hjälpaktioner och andra  landsomfattande eller internationella humanitära insatser.

I Luleå bedriver Luleå Lions Club en omfattande hjälpverksamhet som förutan att stödja Lions Cancerforskningsfond riktar sig till enskilda personer och familjer i Luleåregionen. Även organisationer med hjälpverksamhet på sitt program stöds av Luleå Lions. Hit hör Frälsningsarméns slumsystrar, kyrkans diakonissor, mans- och kvinnojouren m fl.

Så näste gång du köper en varmkorv, kaffe eller en festis - tänk på att du stödjer en god sak!

Läs mer om Luleå Lions Club på
http://www.lulealions.nu

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön