Sommaren 1930:
Dramatisk semestersegling med Alfsol

Enligt gammal god sedvana brukar jag alltid företaga en tripp i vår vackra skärgård varje sommar och nu var det min mening att berätta om vår senaste segling sommaren 1930, som ingalunda bör sättas upp som något föredöme men betraktad och begrundad på ett mera skämtsamt sätt ger en avsevärd behållning. Etter mycken omsorg med packning och nödiga grunkor gingo vi ombord. Besättningen bestod av Skepparen samt gastarna Karlerk och Birger.

Första kvällen kommo vi icke längre än till Alhamn där vi för övrigt gjorde strandhugg och blevo fägnade med mat hos vår värderade skattmästare. Nöjda och belåtna kojade vi och vaknade följande morgon och fortsatte vår segling i god vind och strålande sol. Efter några timmars segling nådde vi Rönnskärs lotsplats, där vi sammanträffade med vår sympatiske ordf., utbytte sedvanliga hälsningar samt tillbringade en angenäm afton genom att besöka lotsplatsen, där vi inspekterade den imponerande fyren.

Påföljande morgon skildes våra vägar, och vi fortsatte till Skelleftehamn, där vi tyvärr tvingades ligga 3 dagar på grund av storm. Under denna tid läto vi bogsera upp båten till Skellefteå stad, och vi tro oss veta, att staden för första gången hade besök av en 30-a. Båten synades också samvetsgrant av många ortsbor.

Gåsörens fyr rapporterade vid vår förfrågan, att det fortfarande blåste friskt och att ett 10-tal bogserare lågo stilla för att invänta bättre väder. Vi beslöto dock att lämna Skellefteå stad och begåvo oss ner till hamnen, hissade på och stucko ut. Det visade sig dock omöjligt, varför vi ånyo voro nödsakade söka lä och invänta gynnsammare väderleksförhållanden. Aftonen ingick med vackert seglarväder, varför vi beslöto att företaga en nattsegling till Umeå. Vi synade våra sjökort, varefter kursen sattes rätt sydvart. Distansen Gåsören-Bjuröklubb avverkades på c:a 2 timmar.

Gastarna sutto nu i kabyssen och intogo förfriskningar, och skepparen satt vid rodret glad och belåten. Dock, säg någon lycka som varar beständigt? Plötsligt tornade fula moln upp i öster, varefter gastarna purrades ut för att intaga minst 2 rev och utbyta focken mot en stormfock. Under tiden hade vi lämnat Bjuröklubb, kursen ändrades 2 streck. Plötsligt försvann Bjuröklubbs fyrljus och allt insveptes i en intensiv dimma, samtidigt som regn och hård vind gjorde sitt för att vår situation skulle bliva den sämsta tänkbara. Nu var vinden så hård, att det icke gick att uppfatta, vad vi sade till varandra med mindre än att vi skreko allt vad vi förmådde.

Genom den villervalla som nu uppstod kommo vi ur kurs. Dock klarnade det för några minuter, och vi sågo ett fast vitt sken föröver, dock visade det sig, att detta sken icke kunde vara i vår kurs. Gasten Birger tillfrågades nu om situationen på grund av att han sade sig ha farit denna trade många gånger på bogserbåtar och uppgav med bestämdhet, att det var en ledfyr, som måste ligga på Holmöns norra spets, och att vi gjorde bäst i att hålla på denna punkt samt passera densamma om styrbord. Kursen var nu betydligt västlig, och det hela föreföll ganska otroligt.

Nu försvann allt i dimma och regnet ökade. Vinden hade för tillfället något minskat, vilket dock betydde ökad blåst efter några minuter. Kursen var nu helt och hållet felaktig, och vi visste icke, var vi befunno oss. Skepparen skrek gång efter annan "kompassen för f-n, kompassen"! vilket hade till verkan, att gastarna, som nu gått ner i kajutan, tände ett ljus och började studera de olika korten. Skepparen fick nu så småningom uppgift på kursen dock med osäkerhet i rösten att hålla sydvart! Efter c:a en timmes segling dök nu åter ett fast vitt sken upp, och vi trodde, att detta skulle vara den lilla flytboj som ligger norr om Holmön, varför vi fortsatte på samma kurs ytterligare en timme.

Plötsligt skriker skepparn att det är land strax förut varefter stagvändning omedelbart vidtages. Då ropar gasten Birger "Rött sken", varför vi ånyo vända. Fyren visar dock omedelbart efter vändningen grönt ljus. Nu voro god råd dyra. Vi hade icke den ringaste aning om var vi befunno oss (!) och vi hade icke något annat att göra än att hela natten till gryningen ligga i fyrens vita sken för att gå klara alla grund. Till råga på allt tappade vi vår jolle mitt i virrvarret men lyckades bärga densamma efter mycket om och men.

Efter regn kommer solsken, och för oss förtappade ingick efter en lång natt den efterlängtade gryningen, ,och nu kunde vi orientera oss och gå i lä vid Bjuröklubbs södra udde där vi ankrade och begåvo oss i land samt traskade över hela ön till lotsplatsen där vi blevo ,omhändertagna av vänliga människor, fingo gott kaffe -och kröpo i varma sängar för att njuta en välbehövlig vila.

Vid ett-tiden på dagen purrades vi. Vädret var mycket vackert, varför vi omedelbart togo farväl av vår värd. Dock fingo vi, innan vi avtroppade, meddelande om att vindstyrkan under natten varierat mellan 20 och 24 meter pr sekund. Samtidigt ville vi undersöka, var vi seglat under natten. Man visade oss ett kort omfattande Ratans vatten,. och då äntligen gick det upp ett ljus för oss. Vi hade icke detta kort!!! Kursen hade i stället uttagits på Umeåkortet, när vi seglade på Ratans vatten - - -! ??? Undra på att vi icke kunde komma till rätta och att ordern från gasten Birger icke kunde givas fullt korrekt! ! De hade nämligen icke fått korten att stämma överens men ville icke säga något. Jo, jo, så kan det gå när man har ett sjökort för litet och icke är medveten om detta. Av skadan blir man emellertid vis, och nästa långfärd kanske vi förmå lägga på ett något annorlunda sätt. Att vi denna gång lyckades klara av situationen utan materiella förluster var nog endast rena turen enligt vad vi upplystes om av lotspersonalen.

Glada över den trots allt lyckliga utgången fortsatte vi nu vår segling men trodde oss kunna konstatera, att vår kompass icke var tillförlitlig, varför vi beslutade att vända stäven mot norr och begiva oss på hemväg, vilket också skedde.

Skepparen

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön