Planera för SM för Neptunkryssare i Skellefteå i sommar!

1995 arrangerade Ursvikens Segelsällskap första gången svensk mästerskap för "neppare" eller Neptunkryssare som det officiellt heter. Arrangemangen var så lyckade att förbundet önskade att klubben igen tar på sig att arrangera SM. Planeringen fortgår nu för fullt i Skellefteå och intresset verkar stort. Inmätningen sker den 8 juli och seglingarna pågår i tiden 8 till 11 juli.

Neptunkryssarförbundet är ett ideellt klassförbund anslutet till Svenska Seglarförbundet. Förbundet skall i enlighet med sina stadgar verka för popularisering av Neptunkryssaren, bevara den som en god och billig entypsbåt samt fastställa och kontrollera byggnads och klassregler. Neptunkryssarförbundet arrangerar tillsammans med klubbar i landet mästerskapsseglingar liksom andra regattor.

Den första Neptunkryssaren byggdes 1938 och båttypen produceras alltjämt. Som det framgår av våra artiklar under Historiska Tillbakablick har vi i Luleå och längs hela Norrlandskusten alltid haft ett stort intresse för skärgårdskryssare.

Historien om Neptunkryssaren går tillbaka till år 1938 då konstnären Einar Palme beställde en mindre segelbåt av ingenjören och båtkonstruktören Lage Eklund. Riktlinjerna Konstruktören fick var att båten skulle vara lättseglad och möjlig att manövreras av en person. Den skulle vara grundgående så att man kunde segla in och förtöja i grunda skärgårdsvikar. Den skulle även ha tillräckliga utrymmen i ändskeppen för förvaring av dukar, stafflier och färdiga målningar. Resultatet blev Neptunkryssaren, en båt med vackra linjer och goda seglingsegenskaper

Det första exemplaret sjösattes 1938. Båttypen fick snart fäste, framför allt i Gävle och Uppsala pga. SK Surfing och Uppsala SS vilka redan 1939-40 byggde två Neptunkryssare vardera att använda som lottbåtar. På hösten 1940 fanns åtta båtar byggda och en del licenser på framtida byggen var sålda. Då väcktes tanken på en stödorganisation för båten. Denna organisations syften var förutom att stödja byggandet fler båtar och utveckla en entypsklass också att hjälpa till med att lätta upp de svårigheter som fanns under krigsåren som med att få fram bl.a. mahogny, köl och segelmaterial. Denna sammanslutning blev Neptunkryssarklubben som senare bytte namn till Neptunkryssarförbundet.

Neptunkryssaren blev snart en populär segelbåt i kappseglingssammanhang. År 1942 genomfördes den första regattan om Neptunkryssarpokalen, en kappsegling som blev ett inofficiellt svenskt mästerskap. Neptunkryssarpokalen har sedan dess genomförts årligen. Den senaste Neptunkryssarpokalen, nummer sju, sattes upp 1999.

År 1944 fick Neptunkryssaren SM-status och ytterligare ett steg togs mot att bli en etablerad klass. Ett stort antal mästare har krönts sedan dess och fortfarande samlar mästerskapen fält på 35-40 båtar ( 48 stycken 1994).

Fram till och med 60-talet byggdes cirka 190 båtar i furu. Därefter byggdes tjugotalet mahognybåtar. Den hitintills sista träbåten byggdes 1974. 1975 tog Neptunkryssarförbundet fram formar för en Neptunkryssare i plast. Tanken var att trä och plastbåtarna skulle tävla på lika villkor och plastbåten dimensionerades så att vikt och balansförhållanden skulle bli så lika med träbåtarnas som möjligt. Resultatet blev lyckat och över femtio plastbåtar har byggts sedan dess. Neptunkryssaren har därmed tillverkats under åtta decennier.

Källa: Neptunkryssarförbundet.

Vill du veta mer om SM i Skellefteå kan du gå in på Ursvikens Segelsällskap:s hemsida: http://uss.skelleftea.org/

Vill du veta mer om Neptunkryssarförbundet kan du gå in på förbundets hemsida: http://www.neptunkryssare.nu/

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön