Sjöpolisen avvecklas i sex län

Rikspolisstyrelsen beslutade nyligen att redan i mitten på maj avveckla sjöpolisverksamheten vid sex av landets åtta polismyndigheter där verksamheten bedrivs.

- Behovet av sjöpoliser är störst där det finns många fritidsbåtar. Därför koncentrerar vi verksamheten till Stockholms och Västra Götalands län, säger Lennart Petersson, polisenheten på Rikspolisstyrelsen.
Beslutet innebär att polisen kommer att utöka samarbetet med Kustbevakningen som har särskilt ansvar för gränsbevakningen och gränskontrollen men även brottsbekämpning, särskilt på miljöområdet.

Polisens båtar som ska användas i sjöpolisverksamheten, ska ägas och finansieras hos den lokala polismyndigheten.

Det är i första hand de nuvarande så kallade Skerfebåtar som ska användas för sjöpolisverksamhet. De båtar som nu är stationerade vid polismyndigheterna i Norrbotten och Blekinge län ska föras över till polismyndigheten i Stockholm län och båten som är stationerad vid polismyndigheten i Värmland ska föras över till polismyndigheten i Västra Götaland.

Om polismyndigheterna i Stockholms län och Västra Götaland behöver ytterligare båtar för sjöpolisverksamhet kan de efter särkskild överenskommelse med Rikspolisstyrelsen, låna båt från Försvaret.

De 35 poliser som frigörs från sjöpolisen kommer att ingå i den ordinarie polisverksamheten.

Besparingar på sju miljoner kronor per år

- På kort sikt blir besparingarna inte så stora, men ser vi det ur ett längre perspektiv kommer vi att spara ungefär sju miljoner kronor per år, säger Lennart Petersson.

Sjöpolisverksamheten har hittills bedrivits inom följande åtta polismyndigheter; Polismyndigheten i Stockholms län, Södermanlands län, Kalmar län, Blekinge län, Västra Götaland, Värmland, Västmanlands län och Norrbotten.

I beslutet från Rikspolisstyrelsen finns en möjlighet för polismyndigheterna, om behov finns, att med enklare båtar bedriva polisverksamhet till sjöss vilken finansieras av respektive polismyndighet.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön