Bottenvikens kustkultur dokumenteras och skildras i nytt EU - projekt

Måndagen den 5 maj invigdes EU-projektet ”Mare Botnicum - Kustliv i Bottenviken” vid en konferens på Haparanda Stadshotell. Projektet kommer att pågå i tre år och har en budget på ca 4,8 milj kr, varav 1,6 milj kr utgör EU-medel från Interreg Nordkalotten.

Idén till projektet kommer från journalisten och filmaren Boris Ersson som kommer att fungera som projektledare. Ansvarig för projektets Internetdel blir Alf Arne Harjo i Luleå som driver Internetportalen Båtliv i Luleå.

Syftet med ”Mare Botnicum - Kustliv i Bottenviken” är att dokumentera och skildra den unika men på olika sätt hotade kustkulturen i Bottenviken genom att intervjua, fotografera och filma kust- och skärgårdsbor - fiskare, båtbyggare, säkjägare, sjömän, lotsar, tullare, smugglare, jordbrukare osv. En viktig del av projektet är att skildra kvinnornas historia och liv i kust- och skärgårdsbygderna.

Arbetet kommer att bedrivas vid de svenska och finska kusterna i Bottenviken, med utblickar längs älvarna som leder över till den norska kusten och österut till Vita havet i Ryssland. En stor del av arbetet kommer att utföras med hjälp av den snart 80 år gamla kostern Måsen, som seglas av projektledaren Boris Ersson och hans team.

Ett samarbete med de flesta av museerna runt Bottenvikens kuster byggs upp. Projektets material kommer att bevaras i framtiden i samarbete med museerna. Därigenom blir materialet tillgängligt för forskning, undervisning mm. Från det insamlade materialet kommer att produceras film för TV, skolor och museer, radioprogram, en bok som planaeras bli Föreningen Nordens årsbok 2006 samt en utställning. Manus till en pjäs om några smugglaröden kommer att utarbetas som en del av projektet. Det bästa av materialet publiceras på projektets hemsida som byggs nu och öppnas när arbetet påbörjas i sommar.

Under måndagens möte i Haparanda inleddes projektet med att styrgruppen hade sitt första sammanträde. Därefter såg man filmmaterial som Boris Ersson har spelat in under förberedelserna, och exempel från den blivande Internetdelen.

Representanter för projektets huvudmän var

  • Generalsekreterare Anders Ljunggren, Föreningen Norden i Sverige.
  • Generalsekreterare Lars-Erik Häggman, Pohjola- Norden i Finland.

Styrgruppen består av följande ledamöter:

  • Ordförande, Bengt Westman, Haparanda,
  • Projektledare, Boris Ersson, Luleå.
  • Projektsekretare Nils Åke Holmgren, Umeå.
  • Landskapsdirektör Olav Jern, Vasa.
  • Fil dr Martti Ursin, Uleåborg.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön