Minskat antal omkomna med fritidsbåt 2003

Sjösäkerhetsrådet följer kontinuerligt olyckstillbuden där fritidsbåtar finns med i bilden och sammanställer statistik över bl.a. antalet omkomna. Under år 2003 har 39 personer omkommit i 35 fritidsbåtsrelaterade olyckor i Sverige.

  • 26 omkom i samband med båtåkande. Av dessa var 17 sysselsatta med någon form av fiskeverksamhet.
  • 8 förolyckades i hamn/vid brygga/förtöjd båt.
  • 2 kanotister omkom.
  • 1 omkom i båtbrand.
  • 2 omkom i samband med båtkollisioner.

Dessutom har 4 sportdykare förolyckats.

Omkomna fördelade på ålder:

8-14               1
15-19             -
20-29             6
30-39             4
40-49             7
50-59             13
60-69             8
70-79             1
80-89             3

- 40 av de förolyckade var män, säger Mats Rosander-Liew, sekreterare i Sjösäkerhetsrådet.

Det är anmärkningsvärt att notera att de allra flesta omkomna saknade flytväst eller annat flythjälpmedel och därmed  medvetet eller omedvetet avstått från möjlighet till räddning av sitt eget liv.

Som källor använder Sjösäkerhetsrådet: Sjöräddningen, tidningsklipp och Livräddningssällskapets sammanställningar över olyckor.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön