NSF startar utbildning av segelskoleinstruktörer

För barn är ofta första introduktionen till segling att delta i en jolleskola. För den lokala klubben är det viktigt att barnen får lära sig att segla på ett säkert och lustfyllt sätt samt få möjlighet att bibehålla intresset för seglingen även efter denna första introduktion.

NSF, Norrbottens Seglarförbund skall i maj utbilda Segelskoleinstruktörer. Vi skall höja kvaliteten på våra instruktörer och få klubbarna att bygga upp en långsiktig plan för våra yngre seglare berättar utbildningsansvarige Claes Törnsten i NSF för Båtliv i Luleå

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet bildades 1905 och är seglingsidrottens riksorganisation med 127 000 medlemmar i 434 klubbar fördelade på 18 distrikt. I Norrbotten heter distriktsförbundet Norrbottens Seglarförbund (NSF) Under NSF är fem lokala segelsällskap anslutna.

Svenska Seglarförbundet är ett idrottsförbund. För att kappsegla måste du vara medlem i en klubb som är ansluten till SSF. SSF sanktionerar kappsegling, utarbetar regelverk och mätbrev och utbildar funktionärer. Utan dessa kan inte kappsegling ske på rättvisa villkor.

För att få fram duktiga elitseglare krävs en bred rekryteringsbas. SSF uppmuntrar och stöttar klubbar i deras verksamhet med seglarskolor och träning genom utbildning av instruktörer och tränare, framtagande av material och bidrag för träning i samverkan med andra.

Utbildning av segelskoleinstruktörer

I NSF tar man detta på största allvar och olika utbildningar genomförs varje år. I maj startar en ny utbildning av Segelskoleinstruktörer. Vi får upp en av Sveriges fyra Segelskoleinstruktörer Jimmy Jönsson för att hålla i kursen. Vi välkomnar deltagare från både motor- och segelklubbar som driver jolleskolor i sin klubb berättar Claes för oss.

- När det gäller utbildning av instruktörer till jolleskolorna kommer vi att fokusera på att man måste ha en långsiktig plan för att få fram duktiga seglare. När ungdomarna slutfört jolleskolan, så måste det finnas alternativ som gör det möjligt att fortsätta att utvecklas som seglare. Efter 16 års ålder när man tar steget till junior klassen ska man ha en god plattform att stå på. I jolleskolan ska våra instruktörer genom våra utbildningar ha god kompetens inom säkerhet och en god kommunikationsförmåga så att eleven får en god inlärning.

- Självklart skall föräldrar som lämnar ansvaret för sina ungdomar till en seglarskola kunna begära att ledarna har en hög kunskap och ett högt säkerhetsmedvetande. SSF har lagt stor vikt vid denna del i de utbildningar vi leder och säkerhetsverifierar alla de ledare som godkänts vid SSF: s skolor.

- Vi har missat två viktiga saker. Vi måste aktivera föräldrarna bättre. För ett barn som deltar i jolleskolan första gången är det en enorm upplevelse. Självklart vill både barn och föräldrar dela på den stolthet och glädje barnet känner när det för första gången lyckas med en kryss. Vi, liksom alla andra ideella föreningar lider av brist på funktionärer och ser gärna att föräldrar engagerar sig i detta. Det är trots allt en utmärkt form för generationer att kommer nära varandra, Om man ser på andra idrotter ställes det store krav på att föräldrarna involverar sig. Jolleskolan är inte ett dagis.

- Vi anser även att det är klubbarnas ansvar att under ungdomsåren tillhandahålla båtmaterial gratis till ungdomarna för att på detta sätt behålla deras intresse för seglingen. Alla klubbar inom vårt distrikt har här tagit sitt ansvar och kan idag tillhandahålla båtar så att ungdomar kan segla både på hemmavatten, och genom vårt samarbete inom NSF, även inom distriktet.

- För några år sen deltog 120 båtar i våra familjregattor. I dag deltar ett fåtal. Många båtar beger sig knappt utanför Klubbviken. Mycket skylles på att man känner sig otrygg. Många går med i en klubb i dag för att skapa sig ett socialt nätverk. Inget fel med det men vi vill gärna se fler som är med och kappseglar. Därför är utbildning viktigt både för stora och små.

Vi vill gärna se en röd trå i våra utbildningar. Med de lokala klubbarna ska vi gemensamt staka ut en plan för våra barn och ungdomar och följa upp dom. Båtar måste finnas tillgängliga och vi måste hela tiden motivera de ungdomar som seglar att vidareutbildar sig. För att nå våra mål är det viktigt med goda Segelskoleinstruktörer i Norrbotten säger Claes Törnsten.

Jag vill passa på att säga, säger Claes, att trots SSF:s satsning på barn och ungdomar så har seniorer icke glömts bort. Vi håller på att tillsammans med SSF utveckla många nya spännande former för kappsegling som kommer att gör det lättare, billigare och roligare att kappsegla. Kontakta gärna någon av våra klubbar så får Du veta mer om detta.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön