Behovet att införa båtkörkort skall utredas i Finland

Kommunikationsministeriet har gett Sjöfartsverket i Finland i uppdrag att utreda hur ett obligatoriskt båtkörkort skulle inverka på säkerheten i trafiken med fritidsbåtar.

Sjöfartsverket utreder bland annat nuläget i övervakningen av fritidsbåtar och huruvida det finns obligatoriska båtkörkort på andra håll i Europa. Frågan skall också tas upp till behandling i delegationen för båtsektorn.

Sjöfartsverket bör överlåta utredningen till ministeriet före utgången av detta år.

Utredningen av behovet för ett körkort för båtförare ingår i regeringens program för intern säkerhet. År 2003 drunknade i Finland 65 personer i båtolyckor.

Myndigheterna har för närvarande bara begränsade möjligheter att försäkra sig om att föraren i en fritidsbåt har tillräckligt teoretiskt och praktiskt sjöfartskunnande.

Vad tycker du? Bör man även i Sverige införa ett obligatoriskt båtkörkort och skulle det inverka på säkerheten i trafiken med fritidsbåtar?

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön