Haparanda skärgård kan bli marint reservat

Det är positivt att regeringen höjer ambitionsnivån för att skapa fler marina skyddade områden, men vår kartläggning visar att det inte räcker. Bland annat bör Haparanda skärgård, Stockholms ytterskärgård med Stora Nassa-och Svenska Högarna samt Norra Midsjöbanken bli marina naturreservat, säger Katarina Veem, chef för WWFs hav- och kustprogram, i en kommentar till regeringens miljömålsproposition.

WWF välkomnar det förslag som idag presenteras om att fjorton nya marina skyddade områden ska inrättas samt att sex områden ska fredas från fiske.

- Det är ett steg i rätt riktning, men skyddet av havsområden har länge varit eftersatt och ännu fler områden måste avsättas för att skapa ett nätverk av områden som skyddar den biologiska mångfalden i våra hav, säger Katarina Veem.

Arbetet med att inrätta marina skyddade områden har gått beklämmande långsamt. Idag finns bara åtta marina naturreservat i Sverige. Vare sig politiker eller myndigheter kan svara på hur det står till med skyddet av havsmiljön eftersom ingen har gjort en heltäckande kartläggning.

Därför har WWF gjort en sammanställning och analys av det befintliga skyddet av Sveriges marina miljö. Den visar att knappt 4 procent av det svenska havsområdet ingår i naturreservat eller Natura 2000 områden. Det kan jämföras med 12 procent på land. Kartläggningen visar att även om områden utsetts till reservat har nödvändiga skyddsåtgärder för havsmiljön inte genomförts.

Dessutom har havsmiljön inte prioriterats i reservatsbesluten - landområden som t.ex. öar eller kuststräckor, har kraftfullare skydd än havsområdena.

- Det är viktigt att nödvändiga skyddsåtgärder inrättas för att skydda den marina miljön och att reglera aktiviteter som hotar livet under vattenytan. De skyddade områdena måste också vara tillräckligt stora, säger Åsa Andersson, marinbiolog på WWF.

Världsnaturfonden WWF kommer att presentera hela kartläggningen inklusive förslag på ytterligare områden på ett seminarium i Stockholm den 30 maj. Frågan är aktuell eftersom myndigheter och länsstyrelser nu ska börja peka ut nya områden.

- Vi vill bidra med information för att förbättra skyddet av Sveriges havsmiljö. Med deltagare från internationella, nationella och regionala myndigheter vill vi föra en dialog med målet att stärka skyddet av havsmiljön, säger marinbiolog Åsa Andersson på WWF.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön