Båtförarnas alkoholbruk bekymrar finska myndigheterna


Foto: Boris Ersson

Enligt en undersökning som polisen och gränsbevakningsväsendet utfört rör sig cirka två procent av båtförarna över enpromillesgränsen för sjöfylleri. Antalet varierar årligen något bland annat beroende på vädret: under en kall och regnig period finns det färre sjöfyllerister än då det är varmt och soligt. Påverkade båtförare som blåser under gränsen för sjöfylleri finns det oroväckande många av, över 20 procent av alla båtförare. Men de flesta blåser ändå under
0,5 promille.

I medeltal har varannan person på sig flytväst i båten. Användningen av flytväst varierar också beroende på om vädret är soligt och varmt eller kallt och regnigt. I havsområdena används flytväst oftare än på insjöarna. Seglarna använder flytväst mer än andra båtförare.

Polisen och gränsbevakningsväsendet har undersökt användningen av flytväst och förekomsten av sjöfylleri redan under tio år. Undersökningen tas om vid samma tidpunkt, område och i samma omfattning så att resultaten skall vara jämförbara. Undersökningen har utförts under juli 2005 i form av stickprov i havs- och sjöområdena i hela Finland. Då stannades alla farkoster vid kontrollställena, och båtförarna fick göra ett blåstest. Dessutom antecknades det hur många som hade på sig flytväst och hur många personer det fanns flytvästar för i båten.

Vårdslösheten till sjöss har ökat

Enligt gränsbevakningsväsendet var antalet sjöräddningsuppdrag under fjolåret på 2004 års nivå;
fram till slutet av augusti uppgick antalet räddningsuppdrag till sammanlagt 1 132.

Den största enskilda orsaken till problem är fortfarande något tekniskt fel, men det har också blivit vanligare med olyckor som beror på bristande sjökunskap. Man rör sig ofta allt för vårdslöst och utan de grundläggande färdigheter som behövs på sjön. De som kör båt borde ta
mer ansvar på sjön, och inte lita på att genast få undsättning då de hamnar i knipa. I värsta fall kan det ta över en timme innan hjälp är på plats. Många problem går att undvika om man har flytvästen på och båtens utrustning i skick.

Antalet personer misstänkta för sjöfylleri var högre i somras än i året innan, trots att man var tvungen att lätta på övervakningen av sjötrafiken på grund av VM-tävlingarna i friidrott.
Gränsbevakningsväsendets stöd till polisen och räddningsväsendet har ökat, uppdragen har bestått bl.a. av spaning av försvunna personer på land och förflyttning av patienter från holmar.

Den varma sommaren förde med sig fler drunkningsfall

Enligt förhandsuppgifter från Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund uppgick antalet drunknade i Finland i slutet av augusti 2005 till 131 personer, dvs. 12 fler än året innan vid motsvarande tid. Orsaken till ökningen var troligen det varma vädret och de varma vattnen.

Antalet drunkningsfall varierade under sommarmånaderna. Den dystraste månaden var juni,
då antalet drunknade var 27, dvs. 12 fler än för ett år sedan i juni. Däremot drunknade 21 personer i augusti, vilket var 14 färre än i augusti i fjol. Totalt drunknade sammanlagt 82 personer under perioden juni-augusti, och det var endast två fler än i 2004.

Bland simmarna ökade antalet drunknade mest, och uppgick till 42 personer, med en ökning från fjolåret med 13 personer. Däremot sjönk antalet drunknade bland båtförarna tydligt: 32 drunknade var sju färre än året innan.

Rätt inställning och utrustning

Myndigheternas och organisationernas gemensamma sjösäkerhetskampanj har också denna sommar velat påminna om vårt eget ansvar för våra handlingar och val. En stor del av sjöolyckorna skulle kunna undvikas med rätt inställning och genom sjö-, sim- och livräddningskunskap.
Man bör komma ihåg att vara måttlig med alkoholen på sjön och vid simstranden. Av dem som drunknat när de varit ute med båten, skulle till och med åtta av tio ha räddats om de hade använt flytväst.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön