Ökat antal omkomna vid sjöolyckor

26 personer omkom inom den svenska sjöräddningens ansvarsområde under 2005. Det är en ökning med 8 personer jämfört med 2004. Antalet saknade personer är 7.

Sjöräddningscentralen i Göteborg har under förra året genomfört ledningen av 981 sjöräddningsuppdrag vilket är 50 fall flera än under 2004, en ökning med 5,4 procent. För att klara detta har 1633 svenska och 10 utländska yt- och flygenheter engagerats.

Målsättningen för sjöräddningen är att en nödställd ska kunna nås inom 90 minuter i 90 procent av alla fall från det att ett sjöräddningslarm har inkommit till sjöräddningscentralen. Målet har uppnåtts med god marginal. I 99 procent av larmen har enheter varit på plats inom stipulerad tid.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön