Atlantic Challenge

Sveriges Segelfartygsförening, sektion Luleå, har fått en inbjudan från organisationen Atlantic Challenge om att hitta lämpliga ungdomar till en en internationell ungdomstävling som äger rum vart annat år. Tävlingen går ut på att avgöra vilken nation som har de bästa unga sjömännen och vi i SSF söker en till två ungdommar från Luleå i åldern 18- 21 år till arrangemanget i Genua, Italien.

Sommaren 2006 är det hamnstaden Genua, Italien som står värd för evenemanget. En nyhet för året är att arrangören inviterar till en global - internationell besättning i en av båtarna. Varje besättning utgörs av tio ungdomar i en tolvmeters öppen skeppsbåt med tre segel som ros eller seglas. Tävlan omfattar tio delmoment i ett program.

En till två ungdomar från Luleå i åldern 18- 21 år är inbjudna delta. Någon vana till sjöss är en fördel.

Farkosten det rör sig om är en international gig - den sk Bantry Bay- långbåten – en kopia av en skeppsbåt från ett franskt amiralsfartyg som strandade på irländsk kust. Originalfarkosten förvaras på museum i Bantry på Irland.
Det föreligger intresse för en internationell besättning från annat håll i Sverige, från Norge, Sydafrika, Australien och Holland.

Luleå var redan 1994-95 på väg att bli först i Sverige med att bygga en sådan AC-båt för internationellt ungdomsdeltagande, men det blev bara en ansats. Den här inbjudan kan vara en bättre inkörsport till ett ungdomsprojekt där båten skall byggas och seglas av de unga själva.

Mer information på www.atlanticchallenge.org

Tävlingsveckan går från fredag den 14 juli till fredag den 21 juli. Deltagare bör anlända den10 juli. Den 11 juli går åt till att bekantgöra sig med båt och övriga besättningsmedlemmarna som till hälften är unga irländare.

Villkoren är: Mat och logi går på 16:50 euro per dag, plus 1 euro per dag för försäkring.
vilken är ett krav. Login är organiserad på plats. Flygresan bekostas av deltagarna själva.

Det här erbjudandet ger Luleå en ypperlig chans att komma med i det internationella ungdomsarbetet till sjöss.

Kontakta Rune Sundmark ordf SSF Luleå för mer information och hälst före 29 april. Telefon 0920- 109 77 eller på e-post: rune.sundmark@bredband.net

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön