Problem i båtars elinstallationer

Sjöfartsverket har under sina kontroller observerat allvarliga installationsfel i båtars elinstallationer, till exempel i installationer av bog-propellrar, ankarvinschar och elektriska vinschar.

Ledarförbindningen kan vara gjord på så sätt att kontaktytan mellan kabelskorna blir för liten, vilket förorsakar för stor resistans. Kabel-skorna kan överhettas och även förorsaka brand. För stor resistans kan uppstå om till exempel en stödplatta eller mutter finns mellan kabelskorna. I synnerhet i självgjorda elinstallationer är risken stor, men också på seriebyggda båtar har installationsfel uppdagats. I de huvudströmbrytare som säljs som tillbehör har det också funnits brister i monteringsinstruktionen.

Båtägarna ombes – särskilt för båtar med bogpropeller - att fästa uppmärksamhet vid elinstallationerna i båten och vid behov kontakta båtens tillverkare, importör eller en båtreparatör för att eliminera möjlig brandrisk.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön