En båt i skogen och en dansk på ön

- Han gick till skogs med yxan på axeln och kom hem med en båt.
Så skulle man kunna säga, lite förenklat, om gamla tiders båtbyggare och fiskare. I båtmuseet på Holmön visar man gamla tiders liv med bland annat fiske, säljakt, jordbruk och båtbyggnad. På somrarna brukar Thomas Distler leda en båtbyggarkurs vid museet. Under en vecka får deltagarna lära sig att bygga en allmogebåt.

Thomas har tidigare byggt Holmöslupen som seglar med besökare mellan Byviken och Stora Fjäderägg.
Sedan han flyttade till Västerbotten 1980 har han byggt ungefär 20 båtar. Jag har träffat Thomas många gånger under mina besök på Holmön. Han bor visserligen i en by inne på fastlandet men mycket av sin tid tillbringar han på ön. När båtbyggartraditionerna allt mer har fallit i glömska ute på Holmön är Thomas Distler en av dem som har räddat arvet till eftervärlden. Jag bad Thomas berätta hur det kom sig att han lämnade sitt barndomshem i Århus i Danmark och hamnade i den lilla byn
Kassjö utanför Umeå.

- Att jag hamnade i Umeå berodde på att jag gjorde ett skolarbete om samernas liv hemma i Århus. Först läste jag allt jag kunde hitta i litteraturen om samerna. Men jag ville se hur samerna levde med egna ögon, så jag gjorde en resa till Nordnorge och norra Finland. En kamrat sa att Umeå var en trevlig stad. Jag flyttade upp och började arbeta på ett hem för utvecklingsstörda barn. Där träffade jag Monica och blev förälskad. Tillsammans har vi fått tre barn. Monica kommer från Bergö i Österbotten. Tack vare henne hamnade jag ute i skärgården på den finska sidan. Så kan det gå i livet. Man vet aldrig riktigt var man hamnar.

- Hur kom det sig att du blev båtbyggare? frågar jag.
- Jag har alltid hållit på med träslöjd, svarar Thomas. Båtarna kom in i mitt liv tack vare en 75-årig båtbyggare från Sorsele som jag träffade på Vindelns folkhögskola 1982. Han hette Gunnar Holmberg och hade byggt forsbåtar i hela sitt liv. Vi byggde två forsbåtar på tre veckor. Det gick undan när han arbetade. Det är faktiskt sant att man kan gå ut i skogen med såg och yxa och komma hem med virke till en båt. Kunskaperna har gått i arv från båtbyggare till lärling i århundraden. En intressant sak är att varje trakt längs kusten har sina egna båttyper som är anpassade efter just de förhållanden som finns där.

Jag började uppsöka olika båtbyggare runtom i byarna i Kvarken. Jag minns att jag satt vid köksbordet hemma hos Karl Edlund på Holmön och lyssnade när han berättade. Han var en av dom bästa båtbyggarna på Holmön.
Holmöslupen är mitt största båtbygge hittills. Den är en rekonstruktion av en sorts transportbåt som bönder och handelsmän använde förr i tiden när dom skulle frakta fisk, kött, mjöl, kreatur och andra varor mellan öarna och fastlandet. Eftersom slupen transporterar besökare mellan Holmön och Fjäderägg på sommaren måste den ha motor. Men jag tycker om att segla slupen. Hon seglar bra, särskilt i lite hårdare vindar.

Publicerad: 2006-09-15, från boken Äventyr med Måsen. Text & Foto Boris Ersson.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

[an error occurred while processing this directive]