Höjda trafikböter på sjön

Den 1 oktober höjdes trafikböterna kraftigt, i syfte att öka trafiksäkerheten. Riksåklagaren har, i enlighet med ett riksdagsbeslut, beslutat om höjda bötesbelopp för en rad olika trafikförseelser. Detta gäller inte bara på land utan även till sjöss.

För brott mot sjötrafikförordningen gäller följande bötesbelopp:

 • Brott mot regler om ljus, signal eller trafikseparering: 1 200 kr
 • Hastighetsöverträdelse upp till 5 knop: 1 000 kr
 • 6-10 knop: 1 500 kr
 • 11-15 knop: 2 000 kr
 • 16-20 knop: 2 500 kr
 • 21-25 knop: 3 000 kr
 • Att ankra där det är förbjudet: 1 000 kr
 • Att utnyttja otillåtet område för vattensporter: 1 000 kr
 • Otillåten förtöjning vid fyr, sjömärke e.d.: 1 000 kr
 • Att låta bli att anmäla händelse som lett till att en fyr, ett sjömärke e.d. skadats: 1 500 kr
 • Genomfart i strid med Sjöfartsverkets föreskrifter för trafiken i vissa områden: 1 000 kr
 • Brott mot förbud att använda ett vattenområde som är skyddat av miljö- eller säkerhetsskäl, för att skydda fisket eller anläggning för vattenbruk:
  1 000 kr

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön