Sjöfartsverkets strategi för båtmotorer:
Så ska båtlivet bli mer miljöanpassat

Regeringen har gett Sjöfartsverket ett uppdrag att formulera en strategi för hur information till konsumenter om båtmotorers miljöegenskaper kan förbättras. Uppdraget har redovisats till regeringskansliet den 9 oktober.

3000 ton kolväten släpps årligen ut i våra hav och vattendrag genom de tvåtaktsmotorer av traditionell typ som används i Sverige. Genom att byta till alkylatbensin och miljötrimma sin motor kan båtägaren minska de mest miljöfarliga ämnena i avgaserna betydligt.

Vi har för avsikt att kraftsamla kring båtlivets miljöfrågor för att nå ut med en effektiv kommunikation i syfte att påverka attityder och beteende till ett mer miljöanpassat båtliv:

Båtägare ska nås av ett samlat budskap oavsett vem avsändaren är. Fakta i miljöfrågor ska vara lätt att hitta.

Sjöfartsverket ska samarbeta med andra myndigheter och båtlivets intresse- och branschorganisationer och hitta vägar för effektiv kommunikation.

Försäljningsställen för drivmedel, varv- och serviceverkstäder är den primära målgruppen för en miljökampanj. Det är där som konsumenten har den mest personliga relationen och ny kunskap kan få störst effekt.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön