Övergångstiden för fritidsbåtslagen löper ut

I början av år 2007 träder lagen om fritidsbåtar (621/2005) till fullo i kraft i Finland. Lagen innehåller bestämmelser om krav som gäller fritidsbåtar, vattenskotrar och deras utrustning. Tekniska krav ställs också på fritidsbåtars och vattenskotrars motorer och deras avgas- och bullerutsläpp.

Finska fritidsbåtslagen har hittills berört båtar på 2,5 – 24 meter som är avsedda för sport eller annat fritidsbruk. Utöver fritidsbåtar och vattenskotrar gäller lagen för delvis färdigställda fritidsbåtar, båtmotorer (diesel- och fyrtaktsmotorer) och båtutrustning. Den gäller också sådana båtar och motorer som genomgått en omfattande ombyggnad.

Från årsskiftet ingår även tvåtaktsmotor i lagens tillämpningsområde. I praktiken betyder det att tvåtaktsmotorer som installeras i fritidsbåtar och vattenskotrar ska fylla de krav som ställs för deras avgas- och bullerutsläpp. Tvåtaktsmotorer kan fortsättningsvis släppas ut på marknaden eller tas i bruk förutsatt att de fyller de krav som är utsatta i lagen.

Fritidsbåtsförordningen (748/2005) innehåller mer detaljerade bestämmelser om de krav och den bedömning av hur kraven uppfylls som ställs på de produkter som omfattas av lagen.

Lagen gäller i första hand tillverkare av båtar och motorer, men också återförsäljare, båtverkstäder och köpare av båtar från länder utanför EU till Finland. Genom lagen och förordningen om fritidsbåtar verkställs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/44/EG om ändring av fritidsbåtsdirektivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön