Bottenvikens guld

Siklöja (coregonus albala ) finns i Bottenvikens bräckta vatten.Beståndet är tätast i den norra delen av viken för att stegvis avta längre söderut, av siklöjans rom beredes sedan gammalt löjrom eller Bottenvikens guld en speciell gourmedelikatess.

I början av 1960 talet tilläts trålfiske på försök efter siklöja. Fångsterna steg kraftigt från några tiotusentals kg/år till innemot 1 milj. Kg/år. Tyngdpunkten på försöksverksamheten kom i början att ligga främst inom Kalix och Luleå skärgårdsområde. I och att fångsterna ökade , ställdes allt högre krav på rommens kvalite, steg för steg förbättrades metoden att bereda rommen. Smak och konsistens avsevärt under provfiskets gång. Under 1970 talet uppnåddes i Kalixområdet ur distributionssynpunkt en synnerligen välsmakande rom, vilken kom att försäljas under namnet KALIXLÖJROM . Med detta namn ville man skydda den ur Bottenvikens kalla och bräckta vatten särproducerade löjrommen från andra snarliknande produkter främst den från Kanada importerade rommen.

Karl-Bådo Johansson. Pensionerad f.d. länsfiskekonsulent tillika chef för trålfiskeförsöken vid Norrbottenskusten åren 1960-1990

Detta är Kalixlöjrom

Viktigaste egenskaper hos Kalixlöjrom är följande:

  • Kalixlöjroms totala salthalt (NaCl) är enligt produktionsbeskrivning 4.3%.
  • Total vattenhalt för Kalixlöjrom enligt frystorkningsmetoden är ca. 37.7%.
  • Det som kemisk avsevärt särskiljer Kalixlöjrom från övriga löjromssorter är halter av följande ämne: Brom (Br), Strontium (Sr), Jod (I), Selenium (Se), Molybdenum (Mo), Barium (Ba) och Litium (Li) (se bilaga 2). Ratio mellan Srontium (Sr) och Barium (Ba) är särskilt unik för Kalixlöjrom i jämförelse med övriga löjromssorter.
  • Romkornens storlek varierar under fiskeperioden från ca 0,8 mm vecka 1 till ca 1,3 mm vecka 5.
  • Romkornens färg är orange enl. färgskala Ncs S2070-450R (National colour scheme).
  • Kalixlöjrom har en rund mild smak med toner av len fiskolja och salt

Beskrivningen är hämtad ur Norrbottens kustfiskarförbunds EU-ansökan 2006 om skyddad ursprungsbeteckning.

Siklöjan fiskas i bräckt vatten från ett område strax söder om Piteå upp till Haparanda.

Så produceras löjrom

Krav på råvaran
Löjrommen ska utvinnas ur löjan samma dag som löjan är fiskad.

Grovsköljning
Senast 6 timmar efter löjrommen är utvunnen ur löjan, sköljs rommen i rent kallt vatten som ska hålla dricksvattenkvalitet. Sköljningen går till så att man fyller ett kärl upp till 20 till 25% med rom och spolar vatten nästan upp till kanten. Därefter vispar man rommen försiktigt. Syftet med vispningen är att rensa rommen från romsäcken och skölja bort blod, hinnor och trasiga romkorn. Det är viktigt att vispningen utförs med lämpliga verktyg som inte orenar eller vispar sönder romkornen. Efter vispningen låter man rommen sjunka till botten och häller försiktigt av vattnet, därefter fyller man kärlet en gång till och häller av vattnet på samma sätt igen.

Silning
Direkt efter vispningen sköljs rommen genom ett finmaskigt rostfritt nät. Det går till så att man häller upp rommen på nätet och sköljer med vatten så att rommen passerar genom och eventuella orenheter (fjäll mm) blir kvar på nätet. Vid silningen samlas romen upp, antingen i påsar av nylon som hängs upp så att vattnet rinner av, eller ramar med rostfritt galler som placeras i ställningar för att rinna av. Mellan första grovsköljningen och silningen ska det gå så kort tid som möjligt (maximalt 10 minuter), detta för att rommen kan tappa färg och svälla så att romkornen går sönder lättare.

Torkning
Rommen torkas till dagen efter i kyla 4-8 grader Celsius.

Saltning
Rommen saltas med 4% renat finkornigt havssalt. Vid saltningen är det viktigt att använda lämpliga verktyg och metoder som inte hanterar rommen så att romkornen spricker, vilket medför att rommen blir blötare och inte får samma fina konsistens. Man kan blanda i saltet för hand eller med hjälpmedel som omgjorda cementblandare, det viktiga är att blandningen utförs försiktigt så att romkornen inte går sönder. Vilket innebär att rommen blir blötare. När man blandar i saltet för hand, tar man och rensar bort eventuella orenheter från rommen.

Finrensning
Före paketering i hinkar rensar man romen från fjäll och andra orenheter, genom att föra romen över en skiva och peta ur orenheter med en pinne. All hantering av rommen ska vara, försiktig för att inte krossa romkornen och rommen ska hållas kyld för att inte försämra hållbarheten. Efter finrensningen ska det inte finnas kvar några orenheter, utan rommen ska vara orange till färgen utan några färgskiftningar från blod, hinnor eller andra orenheter.

Källa: Kalix kommun.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön