Tre nya naturreservat i Piteå kommun

Länsstyrelsen har beslutat om bildande av tre nya naturreservat Bondöfjärden, Stor-Räbben och Vargön i Piteå kommun.

Bondöfjärden
Reservatet omfattar de flesta av öarna i Bondöfjärden. Flera av öarna är omtyckta utflyktsmål för båtfolket. Den mest besökta ön i reservatet är Stenskär, en mycket naturskön ö där det även finns anläggningar för friluftslivet. Stenskär bjuder på vackra sandstränder, mjuka flygsanddyner samt svallgrus- och klapperstensfält, en gång hårt svallade av havet. På torr mark kan man bl a finna bottenviksmalörten, en art som på hela jorden bara finns vid Bottenviken. Fiskeläget på Stenskär har anor från 1500-talet och på ön finns även många fornlämningar, bl a flera labyrinter.

Den största ön i reservatet, Jävreholmen, är med sina ca 25 m över havet en av de högsta och därmed även en av de äldsta öarna i Piteå skärgård. På ön finns naturskogsmiljöer och vackra hällmarker från vilka man har en milsvid utsikt över skärgården. På ön finns även en mycket fin sandstrand, Storsanden, som inbjuder till sol och bad.

I reservatet finns dessutom många mindre öar. Vissa är bevuxna med tallskog, andra är öppna och vindpinade. Många uppvisar ett rikt fågelliv med kolonier av måsar, tärnor, trutar, tobisgrisslor, ejdrar och andra änder.

Stor-Räbben
Reservatet domineras av de tre stora öarna Mellerstön, Lill-Räbben och Stor-Räbben. De tre öarna är sammanbundna via mäktiga strandängar, våtmarker och grundbottnar med mycket höga värden för såväl växter som djur. Här är effekterna av landhöjningen extra tydlig, och kommer att medföra att öarna inom några decennier växer samman till en enda stor ö.

Stor-Räbben är den mest besökta ön i reservatet och här finns en del anläggningar för friluftslivet. Ön ligger oskyddad för havets krafter och uppvisar en mycket vacker, karg och särpräglad natur som för tankarna till kalfjället. Stor-Räbben har även mycket höga kulturmiljövärden med bl a många fornlämningar samt ett fiskeläge med anor från 500-talet. Ön är mycket naturskön och bjuder på en högst särpräglad natur som domineras av hedmark som för tankarna till kalfjället.

Vargön
Naturreservatet utgörs till största delen av artrika barrnaturskogar med mycket höga naturvärden. Produktiviteten varierar mellan högproduktiva strandnära granurskogar och magrare gammeltallskogar högre upp på ön. Reservatet uppvisar även stor variation av olika strandmiljöer och våtmarker.

De öppna sandfälten med sina kortvuxna, spärrgreniga tallar på Koskäret i reservatets nordvästra del utgör ett naturskönt inslag i reservatet som lockar till besök. Här har uthyrningsstugor, brygga och en del andra anläggningar byggts för att underlätta för besökare. Området är handikappanpassat.

07-08-20

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön