Nyaktiverad GPS-satellit slog ut äldre GPS-mottagare

Den 3 mars gick Sjöfartsverket ut med en navigationsvarning på grund av de problem som uppstått till följd av att USA har aktiverat ytterligare en GPS-satellit.

Det var i mitten av förra veckan som Sjöfartsverket upptäckte att överföring av information om fartygs position, kurs och fart inte fungerade mellan vissa fartyg och till landstationer.

Sjöfartsverket bedömde att den uppkomna situationen kunde ställa till problem och gick därför omedelbart ut med en navigationsvarning och uppmaningar till sjöfarten att rapportera om fel i den information som går ut genom AIS (Automatic Identification System), ett system som är obligatoriskt för handelssjöfarten.

Resultatet blev att problemet bekräftades från olika håll.

Vad som hittills framkommit är att ett okänt antal GPS-mottagare av äldre modell inte fungerar som de ska och att skälet sannolikt är att deras mjukvara inte kan hantera informationen från den GPS-satellit som aktiverades i förra veckan.

Konsekvensen blir att AIS-informationen blir felaktig. Det kan visa sig genom att det inte kommer någon information alls eller att den information som visas är felaktig vad gäller position och/eller kurs och/eller fart. Det kan inte uteslutas att det finns GPS-mottagare av aktuell typ som används för navigering.

Det enda sättet att komma till rätta med problemet är, vad vi hittills vet, att programmera om mjukvaran i de aktuella GPS-mottagarna eller att byta ut mottagaren.

Förutom att Sjöfartsverket har gått ut med navigationsvarningar har Sjöfartsinspektionen informerat IALA (internationell branschorganisation för farledsutmärkning) och IMO (FN:s sjöfartsorganisation) om vad som hänt. Fartygsinspektörer och radiobesiktningsmän har också informerats och rederinäringen har fått information genom Sveriges Redareförening och SWEREF.

Alla 16 navigationsvarningsområden har informerats och problemet har påtalats för US Coast Guard som bekräftar att vissa GPS-mottagare inte fungerar som de ska.

Uppdaterat information (080311):

Ryktesvis skulle det vara möjligt att kolla egen GPS genom att låta den stå på i ett dygn, är positionen då fast skulle det vara juste. Detta visar sig inte vara helt korrekt.

Om ev. din GPS kommer att påverkas sker det först när den nya satelliten är ovanför horisonten.  När Din GPS slås ut så slocknar den helt.
Det är möjligt att återstarta Din GPS när den nya satelliten ligger under horisonten men den slocknar hur som helst när satelliten dyker upp igen.

ÅTGÄRD:
Detta problem har förvarnats redan för flera år sedan till GPS konstruktörerna, och ansvaret att programmera om en ev. felaktig GPS ligger hos leverantören av GPS:en
Sjöfartsverket tror inte att så många av de nyare GPS:erna kommer att påverkas av detta.

Läs mer under:

www.lantmateriet.se
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=747856

www.navcen.uscg.gov/gps/modernization/default.htm

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön