Hur ska Norrbotniabanan ansluta Luleå centrum?

Nu har planerna för en eventuell framtida järnväg från Umeå till Luleå framskridit så pass mycket att Banverket visar upp fyra förslag på hur järnvägen söderifrån skulle kunna ansluta Luleå Central. Här är förslaget på hur en bro mellan Luleå flygstation och Luleå C passerar 43 meter över Strömörensundet mellan Sandön och Svartön.Det finns också tunnelförslag, men de är dyrare.

Se filmerna på broförslagen i Södra hamnen i Luleå centrum om Norrbotniabanan byggs

Om det blir ny järnväg från Umeå till Luleå, Hur ska då södra jänvägsinfarten i Luleå lösas? Bro eller tunnel, österifrån eller västerifrån?
Banverket genomför just nu fyra järnvägsutredningar för en ny järnväg mellan Umeå och Luleå; Norrbotniabanan.

Den 17-18 mars hölls flera informationsmöten i Kulturens Hus i Luleå om tänkbara sträckningar söderifrån in till Luleå av den eventuella nya järnvägen. Havet och Luleåälvens mynning gör denna passage knepig och inte minst med tanke på att en station vid Luleå airport också bör täckas in för att knyta ihop järnvägen och flyget i ett passagerarnav. Fyra olika tänkbara förslag presenterades och i januari 2009 ska ett av dem beslutas för ytterligare utredning. Det finns också med tunnelalternativ i de östra förslagen, men det är generellt betydligt dyrare lösningar, även om de försvinner i landskapet på ett annat sätt än en bro.
Informationsmaterial:

www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1871/Norrbotniabanan/Informationsmaterial.aspx

För att se en animerad film om de fyra olika förslagen kan du kopiera länken under respektive alternativ:
(wmf-format ca 2 min)

  1. Västliga alternativet via Storheden
  2. Östliga alternativet via Gråsjälören
  3. Östliga alternativet via Hamnholmen
  4. Östliga alternativet via Sandön

Håkan Sjunnesson, LSS var med vid ett informationstillfälle och framförde vissa synpunkter när det gäller båtlivet. I broalternativen är broarna över Södra hamnen 22 meter höga, vilket innebär att väldigt få segelbåtar får problem med masthöjden. Dessutom skulle en brosektion göas öppningsbar för att stora fartyg och isbrytrytarna ska kunna passera in till Luleå centrum. Men i ändarna på bron blir det lägre fri höjd, vilket måste beaktas.

I det östliga förslaget över Gråsjälören går bron över hela stadsfjärden, vilket minst sagt skulle ställa till det för framtida kappseglingar...

Mer information på Banverkets hemsida:

www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1871/Norrbotniabanan.aspx

De pågående järnvägsutredningarna är Robertsfors-Skellefteå-Ostvik (JU 120), Ostvik-länsgränsen (JU 130), länsgränsen-Piteå (JU 140) och Gäddvik-Luleå (JU 160)
Den nya järnvägen ska i första hand förstärka godstrafiken i landet, men också möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.

De positiva effekterna är mycket stora:

* Transportkostnaderna för godstrafiken kan minskas
med ca 30 %.

* Restiderna för persontrafik kan halveras.
Godstrafiken mellan norra och södra Sverige på järnväg är omfattande, ungefär 60 % av godstransportarbetet på järnväg sker i norra Sverige. Industrierna som nyttjar järnvägen använder idag Stambanan genom övre Norrland, en bana som byggdes för 1800-talets behov med stora lutningar, tvära kurvor och låga hastigheter. Den har ett enda spår och är sårbar för störningar, som i olyckliga fall kan förorsaka industrin driftstopp och stora förluster.

Norrbotniabanan bedöms skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, ökad konkurrenskraft för näringslivet och en positiv regional utveckling som gagnar hela landet.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön