Kustbevakningen rapporterar vattenskoterförare

Kustbevakningen kommer nu att börja rapportera vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen. Detta under förutsättning att länsstyrelsen anvisat tillåtna områden.

EG-domstolen meddelade den 4 juni 2009 dom avseende de mål som aktualiserats av Luleå tingsrätt angående begäran om ett förhandsavgörande rörande brott mot vattenskoterförordningen.

Kustbevakningen gick i juni, efter att ha tagit del av EG-domstolens dom, ut med ett besked om att myndigheten skulle avvakta med rapportering av vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen tills dess att tingsrättens prövning av de aktuella ärendena var klar.

Domarna i de aktuella ärendena har vunnit laga kraft.

Kustbevakningen gör nu bedömningen att Kustbevakningen kan börja rapportera vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen under förutsättning att länsstyrelsen anvisat tillåtna områden.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön