Båtlivs-undersökningen

Fritidsbåtlivet fortsätter att växa. Sedan 2004 har antalet fritidsbåtar i Sverige ökat med 23 procent till 881 000. Det visar båtlivsundersökningen 2010, som Transportstyrelsen gjort i samverkan med ett antal myndigheter och organisationer. Undersökningen innehåller fakta om ägande, användning, miljö och säkerhet.

I Båtlivsundersökningen 2010 har 10 000 personer i åldrarna 20-74 år intervjuats via telefon om båtägande och beröring med fritidsbåtlivet. I begreppet fritidsbåtar har alla båttyper, från kajaker och roddbåtar till ruffade segel- och motorbåtar, tagits med.

Undersökningen visar att det finns totalt 881 000 båtar i Sverige. Antalet personer som vistats i en fritidsbåt under 2010 var cirka 2,5 miljoner vuxna. Jämför man med den båtlivsundersökning som genomfördes 2004 är det en ökning av antalet båtar, med 23 procent (från 718 000 år 2004). Antalet personer som vistats i fritidsbåt ökade med hela 39 procent (från 1,8 miljoner 2004).

Fördelning över landet
De flesta båtarna finns på ostkusten (28,3 procent) och i inlandet (27,7 procent). Därefter följer norrlandskusten (17,6 procent), västkusten (14,3 procent) samt sydkusten och Kronobergs län (12,1 procent).

När det gäller de vanligaste användningsområdena för båtarna står dagsturer och fisketurer högst på listan. De viktigaste upplevelserna när svenskarna åker båt är frihet och naturupplevelsen.

Toaletter ombord
Toalettavfall och fritidsbåtar är en aktuell fråga, då regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att genomföra förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Här visar båtlivsundersökningen 2011 att merparten av båtarna (86,8 procent) saknar toalett. Av de båtar som har toalett har 24,1 procent en fast toalett som kan sugtömmas. Ungefär hälften av båtarna med toalett har en fast toalett som kan tömmas enbart till sjön.

Förarkompetens och säkerhet
Förarkompetens och säkerhet har också undersökts. Här framgår att så mycket som 67,2 procent av båtägarna saknar någon form av examen, som till exempel förarintyg och skepparexamen. Av båtar med en hastighet över 20 knop är samma siffra 53,3 procent.
Inställningen till den nya sjöfyllerilagen är överlag positiv bland båtägarna. Av de 88,5 procent av båtägarna som känner till lagen, är 82 procent positiva.

Samverkande myndigheter och organisationer
Båtlivsundersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Mind research på uppdrag av Transportstyrelsen, i samverkan med Sweboat, Båtunionen, Kryssarklubben, Seglarförbundet, Tillväxtverket, Sportfiskarna, Naturvårdsverket, Håll Sverige Rent, Kanotförbundet, Sjöräddningssällskapet, Livräddningssällskapet, Kustbevakningen och Polisen.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön