Sjöfartsverket säkrar helikopterverksamheten

Sjöfartsverket har nu tagit beslut om att ta över helikopterverksamheten inom sjö- och flygräddningen och börja bedriva den operativa verksamheten i egen regi.

Detta kommer sannolikt att ske genom att staten förvärvar aktierna i det bolag som tidigare bedrivit helikopterdelen av räddningsverksamheten på Sjöfartsverkets uppdrag.
Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för svensk sjö- och flygräddning. En central del i verksamheten är de helikoptertjänster som tidigare upphandlats av Norrlandsflyg.

- Att ha en väl fungerande räddningstjänst för sjö och flyg är en av Sjöfartsverkets samhällskritiska uppgifter från regeringen. Verksamheten räddar liv, både till sjöss och på land. Därför är det oerhört viktigt att vi kan säkra den här verksamheten även i framtiden, säger Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör.

Räddningshelikoptrarna ska finnas tillgängliga för räddningsinsatser både till sjöss och på land. De finns på fem stationeringsorter längs med hela Sverige (i Ronneby, Visby, Säve, Norrtälje och Skellefteå). De är i tjänst dygnet runt under årets alla dagar, och skall kunna påbörja en insats inom 15 minuter efter att besättningen larmats.

- Att ta över bolaget visade sig vara den bästa lösningen. Både för att säkra verksamheten och för medarbetarna som jobbar inom den operativa sjö- och flygräddningsverksamheten, säger Noomi Eriksson, ekonomidirektör på Sjöfartsverket.

Inriktningen är att staten sannolikt kommer att förvärva aktierna i Scandinavian Helicopter Invest AB (SHI) och det medföljande dotterbolaget Norrlandsflyg AB. Detta kräver ett riksdagsbeslut, och propositionen är nu utskickad till riksdagen.

Inriktningen framåt är att skapa förutsättningar för effektivitet i ett samhällsekonomiskt perspektiv genom ökad samverkan och samarbete med andra statliga myndigheter och räddningstjänstansvariga organisationer. Samtidigt ska verksamheten bedrivas kostnadseffektivt.
Sjö- och flygräddningen finansieras av de olika brukarna av systemet.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön