Digital databas för haven får 10 miljoner

Havs- och vattenmyndigheten ger tio miljoner kronor till projektet "Digitalisering av djupdata". Därmed kan Sjöfartsverket fortsätta arbetet med att bygga upp den nationella databasen för svenska farvatten.

- Vi är väldigt glada över att nu ha fått besked om pengarna, i dag är 16 personer sysselsatta på heltid i projektet, säger Patrik Wiberg på Sjöfartsverket.

Mätningar och analyser av havsdjupen har gjorts ända sedan 1800-talet och allt finns lagrat i Sjöfartsverkets arkiv. Sedan 2008 pågår arbetet med att omvandla all analog information, totalt cirka 8 000 djupkartor, till en digital databas.

- Flera av de större havsmiljöprojekten är beroende av information om hur det ser ut under vattenytan. Det handlar om hur djupt det är, lutningen på botten, salthalten, siktdjupet och vilken typ av botten det rör sig om, säger Patrik Wiberg.

- Med hjälp av den digitala databasen kan man lätt och snabbt modellera fram var det kan exempelvis kan finnas växt- och djurliv.

Det går inte att göra kartor av havsbottnar med hjälp av exempelvis flygbilder och satellitbilder. Istället kommer informationen om växter och djur på och i marina bottnar från fältobservationer eller provtagning från separata punkter eller så kallade transektlinjer. Med hjälp av modellering kan den informationen omvandlas till heltäckande kartor.

- Vi märker ett ökande behov av detaljerad detaljerad digital vattendjupsinformation, inte bara från sjöfarten och försvaret utan även centrala myndigheter, kustlänsstyrelser, kustkommuner och marina forskningscentra. Också inom den privata sektorn ökar behoven, säger Patrik Wiberg.

Projektet "Digitalisering av djupdata" inleddes 2008 och ska avslutas 2013. Hittills är informationen om havsdjupen i Västernorrlands, Östergötlands, Blekinge och Skåne län digitaliserade.

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att projektet är av stor vikt för genomförandet av havsmiljödirektivet, havsplanering och livsmiljödirektivet. Bidraget på tio miljoner kronor tas från anslaget "Åtgärder för havs- och vattenmiljö".

- Databasen blir till stor hjälp för forskare och andra aktörer som sysslar med havsmiljöfrågor i kust- och kustnära områden. Den ingår i arbetet med svenska delen av Baltic Sea Action Plan, säger Bertil Håkansson, chef för vattenförvaltningsenheten på HaV.

Sjöfartverkets databas blir inte offentlig då information om Sveriges havsdjup är sekretessbelagd.

Publicerad: 2012-

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön