Sjöfartsverkets isbrytare Oden är på väg till Arktis

På söndag inleds den dansk-svenska forskningsexpeditionen LOMROG III med Sjöfartsverkets isbrytare Oden. Under sju veckor kommer 46 polarforskare att utforska havsbotten norr om Grönland.
Sjöfartsverkets mest kända isbrytare är just nu på väg till Svalbard och söndag 29 juli går startskottet för den dansk-svenska forskningsexpeditionen LOMROG III. Arktisexpeditionen är ett samarbete mellan den danska forskningsinstitutionen Geus, Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket.

- Från Sjöfartsverkets sida är vi glada att kunna bidra till att Sveriges mångåriga forskningsverksamhet i Arktis kan fortgå och det också en fördel att fartyget kan nyttjas även när det inte är is runt våra egna kuster, säger Johny Lindvall på Sjöfartsverkets isbrytaravdelning.

Forskningsinstitutionerna har inrett sina laboratorier i 20-fots containers ombord på Sjöfartsverkets isbrytare och kommer främst att arbeta med att samla in uppgifter om kontinentalsockeln. Med hjälp av Odens avancerade flerstråliga 3D-ekolod, seismik och provtagning av sediment och vatten ska forskarna samla information om havsbottnens utseende och uppbyggnad.

- Odens unika egenskaper och utrustning tillsammans med en erfaren och kompetent besättning gör att forskningen kan bedrivas på ett säkert och miljömässigt sätt i dessa känsliga områden, säger Johny Lindvall.

Tre svenska forskargrupper kommer att arbeta ombord på Oden med forskningsprojekt inom paleoceanografi och marinekologi. Kajsa Tönnesson från Göteborgs universitet, som även var med på Odens Arktisexpedition 2009, ska studera vilken funktion djurplankton har i födoväven i de fria vattenmassorna och vilken roll djurplankton spelar för de frivattenlevande organismsamhällenas struktur.

- Oden är en fantastiskt bra plattform för polarforskning. Besättningen är hjälpsam och det är lätt att jobba ombord, säger Kajsa Tönnesson.

Oden byggdes 1988 och är den enda svenska isbrytaren med arktisk isklass. Fartyget har fungerat som basfartyg för internationella forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.

Publicerad: 2012-08-14

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön