Skrotbåtar växande problem

Skrotbåtar spås bli ett stort problem inom en nära framtid när fritidsbåtar från 60- och 70-talet inte längre är sjödugliga. Idag finns endast ett fåtal platser där man kan lämna sin skrotbåt till återvinning och destruktion. Nu diskuterar olika intressenter från branschen hur ett framtida system för hantering av skrotbåtar kan se ut.

Idag saknas ett system för återvinning av skrotbåtar i Sverige. På en workshop den 3 december diskuteras nu både skrotbåtsproblemets omfattning och lämpliga lösningar. Workshopen arrangeras av bland annat ITM vid Stockholms universitet och stiftelsen Håll Sverige Rent.

– Vi vill att det skapas system som gör det lätt att göra rätt och därigenom hindrar nedskräpningen innan den uppstår. Därför är det viktigt att uppmuntra den här typen av intressentdialog, säger Anna Linusson, vd för stiftelsen Håll Sverige Rent. Genom workshopen hoppas vi komma ett stort steg närmare en lösning.

På workshopen deltar bland annat båtbranschen, avfallsbranschen, försäkringsbranschen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Workshopen genomförs med stöd från Nordiska ministerrådet och Havs- och vattenmyndigheten.

Syftet är att identifiera problemen med skrotbåtar och hur stora dessa är med avseende på nedskräpning och andra miljöproblem, samt att diskutera återvinning av material på en båt och vilka lösningar som kan finnas. Även ansvarsfrågan och regelverket kommer att diskuteras.

Målet är att få ett underlag för att kunna införa ett nationellt system för omhändertagande av skrotbåtar i framtiden.

– Diskussionerna och slutsatserna från workshopen kommer att fungera som underlag inför kommande ställningstagande om en miljöanpassad hantering av skrotbåtar, säger Britta Eklund från Stockholms universitet. Förhoppningsvis har vi kommit en bra bit på vägen efter vår workshop.

Publicerad: 2012-12-01

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön