Sjökortsinformation är en färskvara

Varje år sker det cirka 1 400 förändringar i Sjöfartsverkets sjökortsdatabas. Detta innefattar allt som påverkar sjökortsbilden, till exempel ändrade fyrsektorer, sjömätningar och korrigering av djup, flyttade prickar och bojar, nya bryggor.

– Sjökort är en färskvara och man ska för sin egen och andras säkerhet alltid se till att ha den senaste uppdateringen ombord. Tryckta sjökort för fritidsbruk bör normalt bytas ut minst vart femte år och flera tillverkare av navigationsappar har valt att erbjuda kunderna uppdatering med tätare intervall, säger Fredrik Strömbäck på Sjöfartsverkets affärsområde Sjögeografi.

Några av de större förändringar som har skett sedan våren 2012:

  • Flertalet fågel- och sälskyddsområden i den östgötska skärgården har ändrat utbredning och period.
  • Ungefär 40 nya grund har tillkommit över hela landet som en följd av projektet Ökända grund.
  • Nya fartbegränsningar i Stockholmsområdet.
  • Ett fåtal fyrar har dragits in och förändrats med ändrade lysvidder och sektorer.
  • Ett löpande arbete pågår med att förbättra farlederna. Därför har vissa prickar flyttats och ändrats.
  • Sjöfartsverket har förbättrat positionen på strandlinjen på hela Västkusten vilket innebär en stor kvalitetshöjning för e-navigation eftersom den tidigare låg fel geografiskt.

Alla förändringar går att hitta på Sjöfartsverkets webbplats: www.sjofartsverket.se/ufs

Publicerad: 2013-05-07

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön