Ny gästhamn i Hellälä i Torneå

I Hellälä i Torneå färdigställs före ingången av juli gästhamnen Toranda Marina med plats för hundra båtar, vilket klart förbättrar serviceutbudet för turister i området. Gästhamnen finns i anslutning till nöjescentret Toranda.

Under sommaren 2014 tas gästhamnen i bruk. Färdigställandet av den firas den 5 juli med Parkfest, där Europe, Anette Olzon, Sonata Arctica och Cherry & the Vipers uppträder.

Under Parkfesten pågår också en delturnering av FM-turnén i beach volley, som spelas hela veckoslutet. Parkfesten till ära får alla båtfarare som löst in en VIP-biljett gratis båtplats till sitt förfogande.

I Toranda Marinas tjänster ingår vatten, el och en strandrestaurang. Målet är också att Hellälä ska få ett tankningsställe före ingången av juli där man kan betala med internationella bank- och kreditkort. I framtidsplanerna ingår också ett klubbhus. Gästhamnens egentliga invigningsfest hålls i början av sommarsäsongen 2015.

”Muddringen av Torneå älv möjliggjorde byggandet av en ny, nordlig gästhamn. Målet på lång sikt är att göra Toranda till båtfolkets Nordkapp, som ger båtvänner en helt ny upplevelse”, säger Erkki Hanhirova, verkställande direktör för Toranda Events, om planerna.

Publicerad: 2014-06-12

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

[an error occurred while processing this directive]