Europeiska fartygssimulatorer kopplas samman i Göteborg

Nu kopplas flera fartygssimulatorer runt om i Europa samman med Sjöfartsverkets och Chalmers simulatorcentrum i Göteborg. Denna vecka möts fartygsbefäl från Sverige, Finland, Tyskland och Spanien i en virtuell miljö för att studera komplexa trafiksituationer.

– Den här typen av tester har aldrig tidigare gjorts och skapar helt nya möjligheter för att genomföra simuleringar där flera fartygsbryggor från olika länder kan samspela, säger Per Setterberg, Sjöfartsverkets aktivitetsledare i projektet MONALISA 2.0.

Fartygssimulatorer är en förutsättning för att på ett säkert sätt öva situationer till sjöss, men också för att studera interaktion mellan människa och maskin. Tidigare har de simulatorer som finns på Chalmers och Sjöfartsverkets simulatorcentrum i Göteborg kunnat samköras för att genomföra större tester och övningar. Nu tas nästa steg.

– Inom ramen för simulatornätverket European Maritime Simulator Network kommer vi att koppla samman simulatorer i Finland, Tyskland, Spanien och Sverige. Med den här lösningen får vi helt nya möjligheter att studera och öva svåra trafiksituationer på ett realistiskt sett. Vi kommer att kunna genomföra simuleringar med fartygsbryggor som är bemannade på en rad olika platser, säger Per Setterberg.

Under veckan kommer 19 olika fartygsbryggor delta i samma simulering. Det har möjliggjorts genom en teknik som fått cirka 600 datorer och flera olika modeller av fartygssimulatorer att utbyta data med varandra. Navet finns i form av en server i Göteborg.

– Den nya tekniken gör att olika institutioner runt om i hela Europa kan samarbeta och skapar möjligheter för utbyte av utbildning mellan olika maritima simulatorcentrum, säger Per Setterberg.

Lösningen för att kunna koppla samman olika simulatorcentrum har utvecklats inom ramen för e-navigationsprojektet MONALISA 2.0. Ett av målen med projektet som leds av Sjöfartsverket är att ta fram ett helt nytt koncept för effektivare och säkrare sjöfart. Dagens system för övervakning av sjöfarten medger bara att man kan avläsa ett fartygs kurs och fart i realtid men inte dess färdplan. När det nu blir möjligt för fartygen att dela med sig av sina färdplaner kan komplexa trafiksituationer förutses och fartygen kan få hjälp från en landcentral att lösa situationen innan den uppstår. Det här konceptet har inspirerats av flyget och den sedan länge etablerade flygtrafikledningen, med den skillnaden att själva kontrollelementet inte ingår i MONALISA-konceptet. Till sjöss är befälhavaren ensamt ansvarig för fartygets framförande, men med goda råd som gör fartygets resa både billigare och säkrare är avsikten att uppnå motsvarande effekt på frivillig väg.

Med den nya tekniken för att koppla samman olika simulatorcentrum är det nu möjligt att praktiskt testa och göra en säkerhetsanalys av det nya koncpetet som kallas Sea Traffic Management.

– Det fanns inget center i världen som ensamt kunde hantera de tester som vi ville göra, så vi utvecklade en lösning som även andra forsknings- och innovationsprojekt kommer att ha nytta av i framtiden. Vi har redan märkt att det har väckt ett väldigt stort intresse runt om i Europa och resten av världen, säger Per Setterberg.

Publicerad: 2014-12-10

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön