Båtägarna är trogna båtlivet

För tredje året i rad har Svedea genomfört en båtlivsundersökning bland båtägare. Även i år visar undersökningen att båtägarna är trogna båtlivet och använder sina båtar flitigt. Tre av fyra använder båten mer än 15 dagar per år och endast tre procent av båtägarna planerar att sälja sin båt utan att köpa ny.

Det är nu tredje året som Svedea genomför en båtlivsundersökning bland sina kunder. I år är det 2165 personer som under perioden 8–26 januari har besvarat en webbenkät. Den absoluta majoriteten av respondenterna är män, 93 %, och de flesta är båtägare sedan många år. Även i årets undersökning visar det sig att båtägarna använder sina båtar flitigt, 74 % använder båten fler än 15 dagar per år, och få avser att sälja båten för att lämna båtlivet.

– Det är av stort värde för oss att på detta sätt kunna ta tempen på båtlivet, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring på Svedea. Resultatet är intressant både för vår produktutveckling och för hur vi bäst kan stötta båtbranschen i försäkringsfrågor.

När det gäller vad som skulle få båtägarna att använda sin båt mer så är det i år "mer tid över" som är det vanligaste svaret följt av "bättre väder", 71 % respektive 59 % uppger dessa anledningar. På frågan om båtägarna avser att byta båt så svarar 17 % att de tänker köpa ny eller begagnad båt inom en tvåårsperiod. En positiv signal till båtbranschen i detta sammanhang är att mer än hälften, 57 %, av de som planerar att byta båt vill göra det hos en båthandlare. 65 % av de som avser att byta båt vill göra det för att få en större båt.

Vid problem på sjön är det närmare hälften som svarar att de i första hand skulle vända sig till någon form av assistanstjänst, 30 % ringer i första hand till en vän eller någon i familjen.

Att köpa och utrusta båtar för fiske blir allt vanligare och 16 % av båtägarna uppger att de ofta använder sin båt för fiske. Av dessa svarade 60 % att de har utrustat sin båt för ändamålet och 29 % av dessa har utrustning för fiske till ett värde överstigande 20 000 kronor.

I årets undersökning ingick även frågor om vem som styr ombord. Av de män som svarat på enkäten uppger 8 av 10 att de själva styr båten medan motsvarande siffra för kvinnorna är 2 av 10.

– Att männen tar mer plats i båtlivet bekräftas i undersökningen. Vi tror att det skulle bli både roligare och säkrare om fler ombord kunde hjälpas åt att hantera båten. Därför kommer vi under våren att starta båtkurser speciellt för kvinnor, säger Göran Södergren.

Publicerad: 2015-02-02

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön