Nya kustradiosystemet är i drift

Alla ljud från alla radioapparater går via något av de två teknikcentren och sprids sedan vidare. Jesper Bäckstedt och Torbjörn Grape har varit med och arbetat fram det nya systemet.

Strax före årsskiftet togs det nya digitala kustradiosystemet i drift. Det fungerar som tidigare för användarna och kräver ingen ny utrustning, men är mer driftssäkert.

Sedan 2012 har Sjöfartsverket arbetat med utvecklingen av ett digitalt system för det svenska kustradiosystemet. All teknik utom antennsystemen är nu utbytt.

– Infrastrukturen på land gick ur tiden. Det var hög tid för moderninsering. Vi måste förnya den för att framtidssäkra, säger Torbjörn Grape, förvaltningsledare för kustradiosystemet på Sjöfartsverket.

Kustradiosystemet är en nödvändig kommunikationskanal för sjöfarten. Systemet är främst avsett för nödalarmering och sjöräddningsinsatser, men användningen för bland annat lotsplanering och sjötrafikinformation är också omfattande.

Grunden i det nya systemet som togs i bruk i slutet av 2014 är två teknikcenter som jobbar parallellt. Ett finns på Sjöfarsverkets kontor i Norrköping och ett i anslutning till JRCC, Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i Göteborg. Går det ena ner tar det andra över automatiskt. Operatörerna och användarna märker ingen skillnad.

Det finns dessutom en drift- och övervakningsfunktion som kontrollerar systemet dygnet runt, året om.

– Utrustningen larmar automatiskt om det blir fel på den. Tidigare fick användarna och operatörerna upptäcka felen och rapportera in i större utsträckning. Nu upptäcks det tidigare, säger Jesper Bäckstedt, objektspecialist för kustradiosystemet på Sjöfartsverket.

Det moderna systemet är även lättare att underhålla och har ett flexibelt användargränssnitt.

Från teknikcentret på Sjöfartsverkets kontor i Norrköping.

Fakta

  • Sedan 2003 äger Sjöfartsverket kustradiosystemet. Det byggdes ursprungligen av Televerket.
  • Användarna är både yrkessjöfarten och fritidsbåtar.
  • Det finns elva operatörscentraler för kustradiosystemet, med verksamhet inom lotsplanering, trafikinformation och service till sjötrafiken, Stockholmradio, Kustbevakningen, kanaloperatörer, isbrytarledningen samt JRCC.
  • Totalt finns det runt 220 individuella radiokanaler, placerade på 57 sändarplatser. Servicetjänsterna tillhandahålls via VHF, MF och HF.
  • I systemet drivs förutom talradio även DSC-, Navtex- och AIS-tjänsterna.

Publicerad: 2015-02-19

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön