Lagen om toatömning når bara minoritet av båtägarna

I år har nya lagar införts gällande förbud mot tömning av toaletter från fritidsbåtar ut i havet. Åtskilliga miljoner kronor har investerats i hamnar runt för att uppfylla lagkraven för kunna tömma båtarnas toatankar, men lagen berör bara ett fåtal båtägare i Sverige.

Majoriteten av de svenska fritidsbåtarna, ca 87 % saknar helt toalett vilket innebär att nästan 1,9 miljoner båtfarare måste sköta sina behov någon annanstans, helst på en landtoalett.

Idag saknas det helt incitament för markägare att bygga toaletter på land i populära naturhamnar och badplatser i våra skärgårdar. Regelverket för bygglov och strandskydd är svårgenomträngt för den som vill erbjuda gästande båtar alternativ till att uträtta sina behov i skogen eller i havet. Bidragssystem för toaletter på land saknas utan sker på markägarens egen bekostnad

För den som ändå vill bygga toaletter saknas det på många platser system för omhändertagande av toalettavfallet då kommunerna inte erbjuder toatömning på öarna.

”Idag saknas samordning och helhetssyn mellan myndigheterna. Regelverket för toalettavfall från båtar ska hanteras av Transportstyrelsen och toalettavfall från på landtoaletter hanteras av miljöförvaltningarna i kommunerna. Bristen på smaordning och investeringar får till följd att alldeles för många människor uträttar sina behov på fel ställen, säger Peter Karlsson, verksamhetschef på Svenska Båtunionen.”

”Idag är det alldeles för stort fokus på båttoaletter, medan det är helt tyst om toalettbehovet från alla fortsätter Peter Karlsson.”

Svenska Båtunionen efterfrågar samordning mellan kommunerna och myndigheterna för att förenkla och stimulera byggandet av fler landtoaletter för båtfolket längs våra kuster.

Publicerad: 2015-06-23

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön