Provgrävningar för bättre farleder till Luleå

Under en knapp vecka har mudderverket Nordic Giant använt sin kraft till att ta reda på vad det bjuds på för motstånd långt ned under vattenytan. Svaren från grävningarna visar att farhågorna för hård morän har varit överdrivna.

Moränen är visserligen hård, men med den teknik som finns i dag går det förhållandevis bra att gräva även i hård morän. Det har också gjorts mätningar av buller och hur mycket vattnet grumlar vid muddring.

Projekt Malmporten har nu fått användbar kompletterande information som betyder mycket för den miljökonsekvensbeskrivning som ska vara klar i höst, för beräkningarna av mängden muddermassor och deras sammansättning. Det betyder också att kostnadsberäkningarna blir säkrare.

Under arbetets gång har mudderverket haft många besökare. Bland annat har företrädare för alla stora muddringsföretag fått möjlighet att på plats analysera förutsättningarna för att lämna in ett anbud. Erbjudandet mottogs positivt och alla tackade ja. Situationen med alla tänkbara konkurrenter ombord på ett mudderverk, ägt av en av dem, kan nog betecknas som unikt.

Provgrävningarna fick avbrytas i förtid på grund av tekniska problem. Trots detta har tillräcklig information tagits fram.

Projektledningen är mycket nöjd med svaren från provmuddringen.
– Det har varit väl använda pengar som har gett oss svar på osäkerhetsmoment som funnits, säger projektledare Tage Edvardsson.

Publicerad: 2015-07-10

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön