Läs också:

Bötesbelopp

Att köra för fort där det är hastighetsbegränsning kan bli kostsamt. Det kostar att bryta mot sjötrafikförordningen.
Här är alla aktuella belopp-»

 

 

Extra satsning på sjösäkerhet 15-19 juli

Den 15-19 juli lägger Kustbevakningen extra fokus på sjösäkerhet genom nykterhets- och fartkontroller över hela landet.

Under sommarmånaderna är fartygstrafiken som livligast och då ökar också Kustbevakningens övervakning längs kusterna och i skärgårdarna. Den 15-19 juli lägger Kustbevakningen extra fokus på sjösäkerhet genom nykterhets- och fartkontroller över hela landet.

En av Kustbevakningens många uppgifter är att arbeta för en ökad säkerhet till sjöss. Vår verksamhet ska minska antalet olyckor och skapa en trygg miljö för alla som är till sjöss. Av erfarenhet vet vi att fart- och nykterhetskontroller har en hög förebyggande effekt som i sin tur skapar förutsättningar för just ökad sjösäkerhet.

Under en vecka höjer vi vår närvaro och utför förannonserade kontroller av fart och nykterhet. 14 enheter längs med Sveriges kust deltar i satsningen. Naturligtvis kommer enheterna även ha beredskap för oljeutsläpp och för sjöräddning. Syftet med satsningen är dels att öka kunskapen om och efterlevnaden av de regler som gäller till sjöss, dels att ge allmänheten möjlighet att möta Kustbevakningens medarbetare.

Publicerad: 2015-07-15

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön