Stort intresse för att rapportera brister i toatömning

Sedan förbudet mot att tömma toalettavfall från fritidsbåtar infördes i april har 179 anmälning om brister i hamnarnas tömningsstationer rapporterats till Transportstyrelsen. De flesta anmälningarna gäller Stockholms och Västra Götalands län.

Den 1 april trädde förbudet mot att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag i kraft. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Det finns ungefär 900 000 fritidsbåtar i Sverige, varav cirka 100 000 har eller kan installera möjligheter för toatömning till land.

I Sverige finns ca 2000 fritidsbåtshamnar. Fritidsbåtshamnar drivs av till exempel kommuner och båtklubbar. Ansvaret för att avgöra vilket behov av anläggningar som finns och att installera mottagningsanordningar för toatömning ligger på den som tar ut en avgift från båtägarna i en fritidsbåthamn. Ansvaret för tillsyn av toatömningen i fritidsbåtshamnarna har Transportstyrelsen.

För att få ytterligare kunskap om hur behoven ser ut runt om i landet har Transportstyrelsen sedan förbudet infördes uppmanat båtägare att rapportera in brister i toatömningsanläggningarna i hamnarna. Från och med införandet av förbudet i april och fram till och med 30 september har 179 anmälningar kommit in. Av dem har 67 rapporterats in i Stockholms län och 45 i Västra Götalands län. Ungefär en tredjedel, 55 stycken, av anmälningarna handlar om att det saknas en mottagningsanordning eller att kapaciteten för mottagande har brister. Andra kategorier av anmälningar gäller till exempel otillåtna avgifter, problem med tillgänglighet och tekniska fel.

– Där vi fått en anmälan om avsaknad av mottagning eller bristande kapacitet har vi nu för avsikt att kontakta hamnen för att resonera kring avfallsfrågan. Om det finns några brister som behöver åtgärdas kan vi förelägga om att hamnen måste ta hand dem, säger Lina Petersson, handläggare på Transportstyrelsen av frågor som rör toalettavfall från fritidsbåtar.

– Vi ser det som positivt att så många anmälningar har kommit in. Det visar på ett stort engagemang hos båtägare och att de vill kunna lämna sitt avfall till land istället för att tömma det i vattnet.

Publicerad: 2015-10-05

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön